Pro-Rector for innovation cuts the chain to open SFI PhysMet. Photo
Offisiell åpning av SFI PhysMet ved prorektor Toril Hernes, flankert av senterleder Knut Marthinsen og nestleder Marisa Di Sabatino Lundberg. Foto: Per Henning/NTNU

Metallindustrien har et stort ansvar for å bidra til mer miljøvennlig produksjon. For å lykkes med dette må det utvikles nye metoder og prosesser i hele verdikjeden.

NTNUs SFI-senter PhysMet har nettopp åpnet sine dører for forskning for fremtiden. Senteret skal bidra til det grønne skiftet innenfor metallurgi. Målsettingen er å støtte industrien med å bruke nye materialer og resirkulering for å få til en mer bærekraftig produksjon.

12. januar var det offisiell kick-off-webinar for det siste senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved Fakultet for naturvitenskap. Dagen ble åpnet av prorektor for innovasjon ved NTNU, Toril Hernes og konserndirektør ved SINTEF, Eli Aamot i samarbeid med Forskningsrådet.

SFI PhysMet har fått 96 millioner kroner i finansiering fra Forskningsrådet. I tillegg kommer finansiering fra forsknings- og industripartnerne, og totalbudsjettet er på om lag 210 millioner kroner fordelt på 8 år. Senteret ledes av Professor Knut Marthinsen ved Institutt for materialteknologi.

Viktig støttespiller for norsk metallindustri og det grønne skiftet

Det overordnete målet med senteret er å hjelpe norsk metallbasert industri til mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Senteret skal være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet. Senteret vil bestå av et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi og skal utdanne flere doktorgrad- og master studenter.

Senteret skal spesielt jobbe med å utvikle nye materialer, inkl. nye legeringer og prosesser for økt resirkulering og nye sveise- og sammenføyningsmetoder for store konstruksjoner på land og til havs.

NTNU, Fakultet for naturvitenskap, er vertsorganisasjon for senteret. Partnerne i senteret er SINTEF, Institutt for energiteknikk (IFE), Hydro, Elkem, Statens Vegvesen, Equinor, Benteler, Raufoss Technology (Neuman) og Thermo-Calc Software.

Prosjekter og forventede resultater for industrien

I SFI’en er det tett samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og brukerpartnerne. Brukerpartnerne i SFI PhysMet har ulike innfallsvinkler og forventninger til resultater i løpet av senterperioden:

Equinor: Vil samarbeide med senteret om å finne gode bærekraftige løsninger knyttet til dypvannsoperasjoner og utbygging av vindmøller til havs (som bl.a. vil kreve nye sveisemetoder).

Vindmøller. Foto
Flere vindmøller til havs er et av målene for SFI PhysMet
Bjørnafjordbrua. Foto
Bjørnafjordbrua på E39. Foto: Arkitektbyrå Dissing og Weitling

Statens Vegvesen forventer å dra nytte av resultater i senteret i prosjektet «Ferjefri E39» – Strekningen mellom Trondheim og Kristiansand skal utbedres og gjøres ferjefri. Statens Vegvesen planlegger i prosjektet bygging av mange og svært store brukonstruksjoner, og har behov for nye og forbedrede sveise- og sammenføyningsmetoder. Forskning i SFI PhysMet vil kunne bidra til nye, grønnere og kostnadsbesparende løsninger.

Metallproduksjon og prosessindustri (Hydro, Elkem): Senteret vil ha aktivitet rettet mot å utvikle:

  • Nye materialer og legeringer som er bedre egnet for resirkulering og med potensielt nye og forbedrede egenskaper.
  • Nye innovative metoder for resirkulering (uten omsmelting) og bearbeiding av materialer.
  • Nye og forbedrede metoder for å lage nye (rå-)materialer (f.eks. ved hurtigstørkning) for bruk i metall 3D-printing (additive manufacturing).

Bilindustrien (Benteler, Raufoss Technology): Vil bruke resultater fra forskning i senteret til bl.a. å oppnå redusert vekt på kjøretøy og redusert CO2-fotavtrykk i bilindustrien (bl.a. gjennom bruk av mer resirkulert aluminium).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med:

Nettside: https://www.ntnu.edu/physmet/

Kari Håland. Foto
Kari Håland

Kari Håland er administrativ koordinator for sentre for forskningsdrevet innovasjon: SFI PhysMet og SFI Metal Production