Alexandra Neyts holder en presentasjon. Foto

Høsten 2020 ble NTNUs første bachelor i ingeniørfag havbruk (BIHAV) etablert, og studiet hadde ifølge samordna opptak over 800 søkere. 35 heldige studenter ble tatt opp, og 19. august ble de invitert til en samling i regi av Brohode Havbruk 2050 hvor de fikk en introduksjon til samspillet mellom studiet og havbrukssektoren. Arrangementet fant sted på visningssenteret SeeSalmon på Brattørkaia.

Som et ledd i den nasjonale satsingen på en kunnskapsbasert næring, var etableringen av et havbruksingeniørstudium ved NTNU et viktig holdepunkt. Studieprogrammet er utarbeidet gjennom kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 og basert på reelle kompetansebehov blant oppdrettere og leverandørindustrien til havbruk.

Etter ferdig studieløp vil havbruksingeniøren kunne bidra til å ta i bruk nye tekniske løsninger og forbedrede driftsrutiner som kan bidra til en mer effektiv og bærekraftig produksjon. Om havbruksnæringen skal nå de ambisiøse vekstmål, er det spesielt viktig at teknologiutviklingen skjer på biologiens premisser. Dette vil stå sentralt i profesjonsutdanningen BIHAV.

Et første møte med studiet og næringen

De ferske havbruksingeniørstudentene ble den 19. august invitert til Brohodedag hos SeeSalmon hvor studentene fikk et første møte med noen av de sentrale næringsaktørene i regionen. Etter en innledning fra Øyvind Haram fra Sjømat Norge, fortalte Martin Søreide fra Aqualine, Trond Baarset fra SalMar, Heidi Glørstad Nielsen fra Blått Kompetansesenter og Bjørnar Johansen fra Guri Kunna videregående skole om næringens utvikling, og hvordan kompetansebehovene har endret seg i tråd med denne. De ser med store forventninger til en ny generasjon ingeniører, og var alle klar på at de har gjort rett i å velge havbruksingeniørstudiet. Studentene fikk også besøk fra direktør i NTNU Havrom, Siri Carson, og fra linjeforeningen Njord og studentorganisasjonen NTNU Ocean Club, som begge ønsket dem velkommen til å ta kontakt og engasjere seg både i faglige og sosiale aktiviteter.

Gruppebilde av deltagere. Foto
Fra venstre: Alexandra Neyts fra Brohode Havbruk 2050, Elisa Solheim Høstmark fra NTNU Ocean Club, Anna Eliassen Sand, og Anna Norberg Aase fra Njord Linjeforening. Foto: Per Johan Røttereng

Anna Eliassen Sand, student ved marin teknikk, fortalte om hennes erfaringer rundt den nyutviklede minor i havbruk, og på hvilke måter den bidrar til å gjøre hennes utdanning mer anvendbar til akkurat denne næringen.

Jussi Evertsen med tre studenter. En av de ser i et mikroskop. Foto
Leder for SeeSalmon, Jussi Evertsen, la opp til at studentene kunne ta bilder av lakselus gjennom stereomikroskop. Foto: Marit Bull

Etter en dag med presentasjoner fikk studentene til slutt mulighet til å undersøke visningssenteret som gjennom digitale virkemidler tar for seg dagens utfordringer og muligheter på en ny og spennende måte. Utstillingen bidro til verdifull innsikt i en næring som studentene nå skal følge tett, og som de etterhvert vil bli en viktig del av.

Regine Ringerud. Foto
Regine Ringerud

Regine Ringerud er kommunikasjonsassistent for prosjektet Brohode Havbruk 2050 som er et samspill mellom videregående skole, universitet, næring og forvaltning. Det er et kapasitetsløft-prosjekt koordinert av NTNU Havrom.