To studenter so ser gjennom VR-briller sammen med veileder. Foto
Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Krisen vi nå går gjennom på grunn av spredningen av Covid-19 er et slående eksempel på en type utfordringer som fremtidens kandidater fra NTNU i økende grad må være i stand til å håndtere:

Dette er utfordringer som karakteriseres ved

 • globale konsekvenser og stor kompleksitet
 • usikker og manglende informasjon, og betydelig grad av uforutsigbarhet
 • ulike typer samtidige risiki som må veies mot hverandre, for eksempel helsemessige, økonomiske, politiske og økologiske
 • vanskelige etiske dilemmaer og interessekonflikter
 • ressursknapphet
 • behov for å kunne vurdere flere ulike fremtidsscenarier – og ta raske beslutninger under usikkerhet
 • behov for kompetanse fra og samarbeid mellom mange ulike fagfelt og kulturer

Fremtidens teknologikandidater i lys av krisen

I det pågående prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS) arbeider vi blant annet med å identifisere og anbefale hvilke fellestrekk og nøkkelkompetanser som bør kjennetegne kandidatene som i fremtiden kommer ut av NTNUs teknologiutdanninger.

Flere av de kompetansene som FTS-prosjektet allerede har utpekt som spesielt viktige er de samme vi nå ser utkrystallisere seg i den pågående koronakrisen:

 • samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kreativitet og innovasjonsevne
 • kritisk tenkning og evne til etisk refleksjon
 • kompetanse innenfor scenariotenkning og konsekvensanalyse
 • evne til å kritisk reflektere over egen kompetanse og eget arbeid
 • evne til å lære av egne feil og justere kursen deretter

Krisen viser også tydelig at dyp kompetanse innenfor blant annet matematisk og statistisk analyse og modellering, simulering og visualisering, stordataanalyse og kunstig intelligens, bioteknologi, kjemi, medisinsk teknologi og cybersikkerhet vil være viktig for forståelse og håndtering av fremtidens utfordringer. Dette er også i tråd med funn FTS har gjort.

Når vi identifiserer og beskriver fremtidens nøkkelkompetanser, og de viktigste sterke og svake sidene ved dagens teknologistudier ved NTNU, gjør vi det også i et internasjonalt perspektiv. Hendelsene som utspiller seg nå viser tydelig hvor viktig det er å inkludere forhold som samfunns- og kulturforståelse, internasjonal orientering og evne til lederskap i vurderingene.

Digital transformasjon

Den raske forseringen av digital transformasjon vi nå er vitne til innenfor flere sektorer er et annet slående aspekt ved korona-krisen. Vår avhengighet av digitale teknologier for å kunne opprettholde nødvendig aktivitet og sosial omgang i den situasjonen som verden nå er i, er nærmest total. Denne transformasjonen medfører samtidig en kompetanseheving og en erfaringsbase som NTNU vil nyte godt av når fremtidens teknologistudier skal implementeres.

Geir Egil Dahle Øien profilbilde
Geir Egil Dahle Øien

Geir Egil Dahle Øien er prosjektleder for NTNUs sentrale utviklingsprosjekt "Fremtidens teknologistudier". Han er professor og tidligere dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).