Fridtjof Nansen-banner med bilde av Sverre Magnus Selbach

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går til Sverre Magnus Selbach innen realfag og medisin og Carl Henrik Knutsen innen humaniora og samfunnsvitenskap. Belønningen for fremragende forskning er tildelt Iver B. Neumann for fremragende forskning innen internasjonal politikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2020 går til Sverre Magnus Selbach. Han får belønningen for fremragende forskning innen materialteknologi.

Sverre Magnus Selbach tilhører forskningsgruppen FACET – Funksjonelle materialer og materialkjemi (info på engelsk) ved Institutt for materialteknologi på NTNU. I fjor gikk Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin til Dennis Meier som tilhører samme forskningsgruppe som Selbach.

«Jeg er veldig overrasket over beskjeden, men også selvfølgelig svært glad. Jeg synes det er en stor ære og en stor motivasjon for videre arbeid» sier Selbach

Om mottageren av Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin skriver styret:

«Sverre Magnus Selbach har bygget opp et sterkt fagmiljø innen elektronstrukturberegninger ved hjelp av «density functional theory»- og «pair distribution function»-analyser for å bestemme lokal struktur av faste stoffer, i første rekke såkalte mulitiferroiske materialer, som besitter en kombinasjon av ferromagnetiske og ferroelektriske egenskaper. Spesielt har Selbach vært dyktig i å kombinere eksperimentelle data fra slike analyser med såkalte «first principles»-beregninger, noe som er svært krevende og beherskes av få forskere. Selbach er i ferd med å forvandle seg fra en lovende forsker til en som finner sin plass i verdenseliten innen sitt forskningsfelt.

Om utmerkelsen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.


Dette blogginnlegget er skrevet med utgangspunkt i nyhetssak på nettsidene til Det Norske Videnskaps-Akademi:

Fridtjof Nansens belønning til Iver B. Neumann

DNVA

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), ofte bare kalt Vitenskapsakademiet eller Akademiet, er en selvstendig, tverrfaglig og landsdekkende organisasjon som omfatter samtlige vitenskapelige disipliner. Hensikten er å fremme vitenskapens plass i samfunnet.