Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: valg

Etikk handler om de valgene vi gjør

Etikk handler om de valgene vi gjør

Etiske dilemma er ikke lett, men vi vokser på å reflektere over dem, skriver Gunnar Bovim. Denne ble etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU, vedtatt.  

Les videre »

Ditt valg!

Ditt valg!

Studentdemokratiet har en sterk stilling ved NTNU. Innflytelsen er fortjent, og kommer av mange års konstruktiv og solid innsats fra flinke studentrepresentanter. Denne uka skal det velges nye studenttingsrepresentanter. Valget er viktig for den enkelte student og for NTNU.  

Les videre »

Etter valget: Vilje til satsing på kunnskap som nasjonal investering?

Etter at valgresultatet var kjent tirsdag, ble jeg utfordret av nettstedet forskning.no til å si noe om mine forventninger til den «nye» rød-grønne regjeringen og en eventuell ny statstråd.I likhet med mine rektorkolleger ved de andre universitetene, mener jeg at vi etter det famøse hvileskjæret, har hatt en positiv utvikling når det gjelder satsingen på […]

Les videre »

Forskning og høyere utdanning, et ikke-tema i valgkampen?

Det finnes knapt en investering som gir større samfunnsøkonomisk avkastning, enn å satse på forskning og høyere utdanning. Derfor burde rammebetingelsene for universiteter og høgskoler være et sentralt tema i valgkampen. NTNU-ledelsen møter politikerne året rundt, ikke bare foran valg. I alle sammenhenger er dette vårt konsistente budskap: Skal vi løse de virkelig store utfordringene […]

Les videre »

Toppen