Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Under Dusken

Tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase

Tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase

NTNU støtter den frivillige studentkulturen på en rekke områder fordi vi mener at studentengasjement er svært verdifullt, sier Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Å leve på studentbudsjett

Dagens studiefinansiering kan undergrave prinsippet om at alle skal ha like muligheter til utdanning.  

Les videre »

Studenter har påvirkningsmakt

Studentavisa Under Dusken har startet en serie om studenters påvirkningskraft og belyser temaet fra ulike synsvinkler ved hjelp av gjesteskribenter. En glimrende idé!Jeg overtok stafettpinnen denne uka, og det ga meg anledning til å reflektere over et fenomen som jeg opplever omtrent daglig; våre studenters engasjement, deres konstruktive utålmodighet og hva det skaper av resultater. […]

Les videre »

Retorikk i Morgenbladet

Forrige fredag kunne jeg lese eine grausame salbe på lederplass i Morgenbladet. Tittelen var «Rektor Digernes’ logikk». Bakgrunnen er at NTNU, sammen med tre kanadiske universiteter, har inngått en forskningsavtale med StatoilHydro i Canada om forskning på effektivisering og miljømessig forbedring av utvinning av olje fra oljesand.I den anledning ble jeg intervjuet i Under Dusken. […]

Les videre »

Toppen