Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: trivsel

Trivsel gir mestring – takk til frivillighetskulturen!

Trivsel gir mestring – takk til frivillighetskulturen!

Gode sosiale relasjoner gir bedre studiemestring. Frivillighetskulturen, ikke minst representert ved linjeforeningene, har mye av æren for det, skriver prorektor Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Tanker om omtanke

Mange nye studenter får i disse dager en ekstra god start på studenttilværelsen takket være alle våre supre faddere. Men når fadderuka er over, er det like viktig å ta vare på hverandre: Vis omtanke! Vær en venn!  

Les videre »

En spesiell høst, et spesielt ansvar

I år ligger det ekstra forventinger om å ta vare på, bry seg om og inkludere nye studenter, på en måte som favner alle. For de ansvarlige blir det spesielt viktig å tenke igjennom hvordan fadderukene gjennomføres.  

Les videre »

Vi trives! Men NTNU kan bli en enda bedre arbeidsplass for alle.

NTNU er en god arbeidsplass. Slik kan vi kort oppsummere arbeidsmiljøundersøkelsen, der godt over halvparten av de ansatte har svart på spørsmål om helse, trivsel, organisering og andre forhold ved arbeidsmiljøet her ved NTNU. Det mest gledelige ved undersøkelsen, er at det er en positiv utvikling på alle områder i forhold til 2007, da vi […]

Les videre »

Toppen