Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: styret

Budsjett med handlingsrom

Budsjett med handlingsrom

Styret har i dag vedtatt budsjett for 2014 og langtidsbudsjettet fram til 2017. Det er et budsjett med en sterk strategisk retning, og den røde tråden er «kvalitet i alle ledd».  

Les videre »

Ditt valg!

Ditt valg!

Studentdemokratiet har en sterk stilling ved NTNU. Innflytelsen er fortjent, og kommer av mange års konstruktiv og solid innsats fra flinke studentrepresentanter. Denne uka skal det velges nye studenttingsrepresentanter. Valget er viktig for den enkelte student og for NTNU.  

Les videre »

Selvfølgelig skal vi fortsette å samarbeide i Norden!

NTNU har, etter bestilling fra styret, fått en tydelig, spisset og ambisiøs plan for internasjonaliseing. Nå står implementeringen for tur.  

Les videre »

Nulltoleranse for plagiering

Av 10/06/2011 i Utdanning med 1 kommentar

Læringsmiljø som tolererer plagiering, signaliserer holdninger vi ikke kan akseptere. Vi må ha nulltoleranse for plagiering både innen utdanning og forskning. Dette var tema styret utfordret oss på i siste møte.  

Les videre »

Kunnskap for framtida – og en bedre verden

Både ”Kunnskap for en bedre verden” og ”Kunnskap for en bedre framtid” er gode visjoner. Hva mener du?  

Les videre »

Medvirkning og kommunikasjon – hvordan skal vi bli bedre?

Styret vedtok fredag at NTNU skal videreføre ordningen med tilsatt rektor, når inneværende åremålsperiode går ut. Forut for styremøtet har det pågått en frisk diskusjon, med mange sterke og viktige synspunkter og resonnementer.   Selv har jeg ikke funnet det riktig å delta i den debatten, så lenge spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har […]

Les videre »

Toppen