Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: studenter

Immatrikulering i sorg og glede

Immatrikuleringen er den aller største festdagen ved NTNU. Slik er det også i år. Selv om vi alle er preget av tristhet, er det viktig å se framover. I år kjentes det ekstra riktig å forsterke budskapet om varme, raushet og engasjement, om å sette de gode krefter inn til beste for fellesskapet.  

Les videre »

Gode søkertall er resultatet av hardt arbeid

Av 28/04/2011 i Utdanning med Ingen kommentarer

Gårdagens gladmelding om stor økning i søkertall til NTNU, er resultat av hardt arbeid over lang tid. Alle som hver på sin måte bidrar til å informere og inspirere ungdommer i hele landet til å velge høyere utdanning, fortjener en stor takk for jobben og entusiasmen.  

Les videre »

Hurra for sisteplassen!

NTNU-studentene er de blant alle norske studenter som tjener minst ved siden av studiene. Det er bra! NTNU ønsker seg flest mulig heltidsstudenter, derfor støtter vi studentenes krav om bedre studiefinansiering.  

Les videre »

Gode venner er gull verdt

NTNU alumni er Nordens største nettverk for tidligere studenter. Alumniusarbeidet har også en økonomisk oppside, selv om den ikke er så enkel å kvantifisere.  

Les videre »

Godt læringsmiljø gir gode valg

Av 10/01/2011 i Utdanning med Ingen kommentarer

80 prosent av studentene ved NTNU opplever at studiet er personlig meningsfullt. Like mange ønsker å være bedre enn gjennomsnittet. Læringsmiljøundersøkelsen forteller oss at vi har en motivert og ambisiøs studentmasse, noe som er et godt grunnlag for å lære og lykkes.  

Les videre »

Grip mulighetene!

Grip mulighetene var hovedbudskapet i rektors tale til de nye studentene på immatrikuleringsdagen.  

Les videre »

Ønsker Norge studentutveksling med Kina?

Vellykket internasjonalisering krever godt lagarbeid mellom alle instanser.  

Les videre »

Hederspris til De gode hodene

På NTNU står vi foran en læringsmiljøundersøkelse som vil gi oss innsikt i hva våre studenter mener. De gode hodene er verdt å lytte til.  

Les videre »

Mangfoldige studentboliger

Av 28/01/2010 i Skrytelista med 1 kommentar

Hva med å bo i et studentkollektiv og dele kjøkken med 115 andre ? Det kan du oppleve i Trondheim fra august 2011.

Les videre »

Studenter har påvirkningsmakt

Studentavisa Under Dusken har startet en serie om studenters påvirkningskraft og belyser temaet fra ulike synsvinkler ved hjelp av gjesteskribenter. En glimrende idé!Jeg overtok stafettpinnen denne uka, og det ga meg anledning til å reflektere over et fenomen som jeg opplever omtrent daglig; våre studenters engasjement, deres konstruktive utålmodighet og hva det skaper av resultater. […]

Les videre »

Toppen