Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: stipendiater

Vi kan tape kampen om de beste hodene

Vi kan tape kampen om de beste hodene

NTNU konkurrerer om de beste hodene i verden. Det samme gjør kunnskapsnasjonen Norge. Da kan vi ikke akseptere at vi mister gode forskere fordi andre land har langt bedre rutiner for å behandle søknader om oppholdstillatelse, skriver Gunnar Bovim som har sendt brev til UDI.  

Les videre »

NTNU tar midlertidighet på alvor – og det gir resultater!

Fast stilling bra for ansatte og bra for NTNU. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å få ned andelen midlertidig ansatte, og det har hatt effekt: Omfanget av midlertidige tilsettinger innen relevante stillingstyper er redusert fra ca. 18 prosent i 2008 til 15 prosent i 2012.  

Les videre »

Bra med engasjement rundt doktorgradsutdanningen!

Av 15/06/2011 i Forskning med Ingen kommentarer

Det er positivt med engasjement rundt doktorgradsutdanningen! Det er en viktig og krevende utdanning med stor samfunnsmessig betydning.  

Les videre »

Toppen