Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: statsbudsjettet

Sats på de beste

Sats på de beste

Regjeringens langtidsplan gjør det legitimt å satse på de aller beste. Det er bra, skriver prorektor for forskning, Kari Melby.  

Les videre »

Et kort skritt i riktig retning

Et kort skritt i riktig retning

Så tydelig som regjeringen har vært i sine ambisjoner om å utvikle både høyere utdanning og forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse, forventet jeg et statsbudsjett med stort trykk. Budsjettet er et skritt i riktig retning, men jeg skulle ønske at at skrittlengden var lengre.  

Les videre »

Mange millioner, sterke signaler

Mange millioner, sterke signaler

En gledens dag; ikke bare for NTNU og forskningen, men også for miljøet og klimaet. Vi kan gratulere hverandre med de signalene den nye regjeringen sender universiteter og høyskoler, skriver Kari Melby om tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.  

Les videre »

Foran statsbudsjettet

Soria Moria 2 inneholder ikke mange konkrete signaler om styrking av forskning og høyere utdanning.Det bebudes at basisbevilgningen til universiteter og høgskoler skal styrkes – det er bra. Men det mangler en tydelig ambisjon om en strategisk satsing på utdanning og forskning for framtidig verdiskapning. Vi trenger en slik politikk, som løfter blikket fra sektorbehov […]

Les videre »

Regjeringen har lyttet – bevilger 160 millioner

Regjeringen har bevilget 160 millioner kroner ekstra til universitets- og høgskolesektoren. NTNUs andel av dette regner vi med vil være i overkant av 20 millioner. Det var i finansdebatten i Stortinget i går, at statsråd Tora Aasland kom med nyheten om at universitetene og høgskolene bevilges dette beløpet over 2008-budsjettet. Etter at statsbudsjettet ble lagt […]

Les videre »

Godt møte med trøndelagsbenken

Sist torsdag møtte vi i ledelsen trøndelagsbenken på Stortinget. Disse møtene på seinhøsten mellom NTNU og stortingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag, har vært en tradisjon i snart ti år. Det merkes da også godt i samtalen rundt bordet at vi kjenner hverandre godt og kan snakke åpent og fortrolig om saker som vi er opptatt på […]

Les videre »

Toppen