Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Kunnskap for en grønnere fremtid

Kunnskap for en grønnere fremtid

Den aller korteste veien til forskningsbasert innovasjon er de mange tusen studentene som hvert år går ut i arbeidslivet og skal bruke kunnskapen fra NTNU til å løse problemer og se muligheter, sier Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping.  

Les videre »

Toppen