Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: miljø

Kunnskap for et bedre miljø

Kunnskap for et bedre miljø

NTNU har en miljøambisjon. Nå bretter vi opp ermene og tar joggeskoene på for å nå den, også på hjemmebane, skriver Gunnar Bovim, som etterlyser flere forbedringstiltak.  

Les videre »

NTNU og Japan: Stort potensial for samarbeid om fornybar energi

NTNU og Japan: Stort potensial for samarbeid om fornybar energi

Det er er stort potensial for samarbeid mellom NTNU og japanske toppinstitusjoner på fornybar energi, skriver Gunnar Bovim som nylig besøkte Japan.  

Les videre »

Helse, miljø og sikkerhet på alvor

Min klare ambisjon er at NTNU skal ha en offensiv HMS-kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er en oppgave for alle ansatte ved NTNU. Ansvaret ligger likevel hos den enkelte leder på alle nivåer i organisasjonen, og særlig på meg, som øverste ansvarlige leder, skriver rektor Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Langsiktig investering med lav risiko

Gaveprofessoratet fra Nærings- og handelsdepartementet og Rederiforbundet, vil bli forvaltet godt av fagmiljøet. Det må være lov å ønske seg flere kunnskapsgaver fra andre næringer som trenger langsiktige, kloke investeringer? 

Les videre »

En klimapolitisk utfordring

Klimaendring er blant de aller største utfordringene menneskeheten står overfor. Likevel har dette temaet vært lite framme i valgkampen foran årets stortingsvalg. NTNU og SINTEF mener Norge har både et nasjonalt og et globalt ansvar for å mobilisere landets menneskelige og økonomiske ressurser for å skaffe teknologiske løsninger, kunnskap og kompetanse i kampen mot de […]

Les videre »

CenSES – en milepæl for miljøet

Dagen i dag er en milepæl på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Sammen med sju andre institusjoner – blant annet SINTEF, NHH og Universitetet i Oslo – lanserer vi CenSES; et nasjonalt, virtuelt forskningssenter for bærekraftig energi.Navnet er en forkortelse for Centre for sustainable energy studies. Fullt utbygd vil senteret bestå av om lag […]

Les videre »

Godt nytt år!

Egentlig er det vel i seneste laget å si godt nyttår nå, men jeg tar sjansen siden året har startet med fullt trykk. 2009 har nok fått en dyster start for mange. I det de fleste av oss privilegerte innbyggere i dette rolige hjørnet av verden, tok arbeidsveien fatt igjen etter en lang og rolig […]

Les videre »

Hvordan skal Norge bli en ledende kunnskapsnasjon innenfor fornybar energi?

Dette var tittelen på en konferanse som UiO og Tekna arrangerte ved UiO onsdag 28.10, med Tora Aasland som en av innlederne. Se http://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=12566 Dessverre gikk jeg glipp av statsrådens innlegg, på grunn av at jeg kom sent inn fra besøket i USA. Men jeg rakk å få med meg utfordringene fra Sverre Gotaas i […]

Les videre »

Toppen