Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: medvirkning

Hjørnesteinene står fast

Hjørnesteinene står fast

Både den femårige siv.ing.-utdanningen og displinfagene kan stå enda sterkere etter fusjonen enn de ville gjort uten, mener Gunnar Bovim, som lytter med stort alvor til bekymringene som kommer fram i spørreundersøkelsen fra Tekna.  

Les videre »

Medvirkning som fundament

Medvirkning som fundament

Engasjerte ansatte og studenter er selve fundamentet for en vellykket fusjon, skriver rektor Gunnar Bovim.  

Les videre »

Tid for veivalg

Onsdag denne uka fikk styret en orientering om innspillene som har kommet fra fakultetene på utkastet til ny strategi. Jeg er imponert over både kvaliteten og omfanget av høringssvar. Utfordringen fram til sluttbehandling i styret, blir blant annet å finne en redigeringsform som gjør strategien levedyktig de neste ti årene.  

Les videre »

Strategiprosessen i gang: Stort engasjement om viktige veivalg

Et universitets virksomhet må være åpen. Den må kunne utvikles på en dynamisk måte, og kan ikke styres som en sovjetisk femårsplan.  

Les videre »

Vi trives! Men NTNU kan bli en enda bedre arbeidsplass for alle.

NTNU er en god arbeidsplass. Slik kan vi kort oppsummere arbeidsmiljøundersøkelsen, der godt over halvparten av de ansatte har svart på spørsmål om helse, trivsel, organisering og andre forhold ved arbeidsmiljøet her ved NTNU. Det mest gledelige ved undersøkelsen, er at det er en positiv utvikling på alle områder i forhold til 2007, da vi […]

Les videre »

Medvirkning og kommunikasjon – hvordan skal vi bli bedre?

Styret vedtok fredag at NTNU skal videreføre ordningen med tilsatt rektor, når inneværende åremålsperiode går ut. Forut for styremøtet har det pågått en frisk diskusjon, med mange sterke og viktige synspunkter og resonnementer.   Selv har jeg ikke funnet det riktig å delta i den debatten, så lenge spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har […]

Les videre »

Toppen