Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: mangfold

Trivsel gir mestring – takk til frivillighetskulturen!

Trivsel gir mestring – takk til frivillighetskulturen!

Gode sosiale relasjoner gir bedre studiemestring. Frivillighetskulturen, ikke minst representert ved linjeforeningene, har mye av æren for det, skriver prorektor Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Immatrikulering i sorg og glede

Immatrikuleringen er den aller største festdagen ved NTNU. Slik er det også i år. Selv om vi alle er preget av tristhet, er det viktig å se framover. I år kjentes det ekstra riktig å forsterke budskapet om varme, raushet og engasjement, om å sette de gode krefter inn til beste for fellesskapet.  

Les videre »

Ny strategi på høring: Mål og veivalg som angår alle

Fram til midten av februar har du som NTNUer mulighet til å påvirke hva som skal være våre mål og veivalg de kommende årene. Bruk anledningen og engasjer deg i utviklingen av ny strategi for NTNU.  

Les videre »

En mektig, mangfoldig opplevelse

I dag har jeg vært med på en fantastisk happening. Det startet med korsang på Dragvoll – en helt ny NTNU-sang, til tonene av Halleluja-koret fra Messias. Det var mektig! «Et mangfold stort, som sammen står», sang koret, under ledelse av en entusiastisk Dominique Guyot. Og hele dagen har stått i mangfoldets tegn. Det mangfoldet […]

Les videre »

Toppen