Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Inngangen i Kvalitetsmeldingen treffer en tidsaktuell nerve.  

Les videre »

Toppen