Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: laboratorier

Mange millioner, sterke signaler

Mange millioner, sterke signaler

En gledens dag; ikke bare for NTNU og forskningen, men også for miljøet og klimaet. Vi kan gratulere hverandre med de signalene den nye regjeringen sender universiteter og høyskoler, skriver Kari Melby om tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.  

Les videre »

Helse, miljø og sikkerhet på alvor

Min klare ambisjon er at NTNU skal ha en offensiv HMS-kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet er en oppgave for alle ansatte ved NTNU. Ansvaret ligger likevel hos den enkelte leder på alle nivåer i organisasjonen, og særlig på meg, som øverste ansvarlige leder, skriver rektor Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Toppen