Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: læringsmiljø

Utfordring: Hvordan reduserer vi frafallet?

Utfordring: Hvordan reduserer vi frafallet?

Av 24/04/2013 i Utdanning med 2 kommentarer

Frafall er en utfordring ikke minst for studentene selv, men også for oss. Flere studenter sier at de mangler følelse av tilhørighet til studieprogrammet første året. Det kan vi absolutt gjøre noe med, skriver Berit Kjeldstad, som oppfordrer studentene til å si fra om hva som kan forbedres.  

Les videre »

En spesiell høst, et spesielt ansvar

I år ligger det ekstra forventinger om å ta vare på, bry seg om og inkludere nye studenter, på en måte som favner alle. For de ansvarlige blir det spesielt viktig å tenke igjennom hvordan fadderukene gjennomføres.  

Les videre »

Nulltoleranse for plagiering

Av 10/06/2011 i Utdanning med 1 kommentar

Læringsmiljø som tolererer plagiering, signaliserer holdninger vi ikke kan akseptere. Vi må ha nulltoleranse for plagiering både innen utdanning og forskning. Dette var tema styret utfordret oss på i siste møte.  

Les videre »

Utfordrende mangfold: Hva er læring og hva er juks?

NTNU er et internasjonalt universitet. Studenter med bakgrunn i ulike læringskulturer samles i vårt læringsmiljø. Andelen internasjonale studenter som blir tatt i juks, øker. Tar vi tilstrekkelig innover oss hva mangfoldet betyr?  

Les videre »

Godt læringsmiljø gir gode valg

Av 10/01/2011 i Utdanning med Ingen kommentarer

80 prosent av studentene ved NTNU opplever at studiet er personlig meningsfullt. Like mange ønsker å være bedre enn gjennomsnittet. Læringsmiljøundersøkelsen forteller oss at vi har en motivert og ambisiøs studentmasse, noe som er et godt grunnlag for å lære og lykkes.  

Les videre »

Strategiprosessen i gang: Stort engasjement om viktige veivalg

Et universitets virksomhet må være åpen. Den må kunne utvikles på en dynamisk måte, og kan ikke styres som en sovjetisk femårsplan.  

Les videre »

Barometer på læringsmiljøet

Av 29/03/2010 i Utdanning med Ingen kommentarer

17 500 studenter utfordres til å si sin mening om læringsmiljøet ved NTNU. 

Les videre »

Hederspris til De gode hodene

På NTNU står vi foran en læringsmiljøundersøkelse som vil gi oss innsikt i hva våre studenter mener. De gode hodene er verdt å lytte til.  

Les videre »

Vi trenger å få spaden i jorda – nå

Som mange av dere allerede har lest i avisa,  vil det felles KS1-prosjektet mellom NTNU og HiST om campusutvikling, bli avsluttet. Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet i samråd med Finansdepartementet, har kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å gå videre med prosjektforslagene fra NTNU og HIST i separate prosesser. Beslutningen kom ikke helt […]

Les videre »

Toppen