Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: kvalitetssikringssystem

Takk for kvalitetsinnsatsen!

Takk for kvalitetsinnsatsen!

Sakkyndig komité har anbefalt NOKUT å godkjenne NTNUs nye kvalitetssikringssystem. Ansatte og studenter har gjort en formidabel innsats, skriver Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning.  

Les videre »

Fra trøkk til trykk

Vi skal ta med oss rådene fra NOKUT inn i det utviklingsarbeidet som alt er i gang. Rapporten påskynder dette arbeidet ytterligere, og vi kommer til å sette fullt trykk på å få på plass et forbedret system i løpet av den fristen som NOKUT gir oss, skriver prorektor Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Toppen