Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Kvalitetsmeldingen Meld. St. 16 (2016-2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Inngangen i Kvalitetsmeldingen treffer en tidsaktuell nerve.  

Les videre »

Toppen