Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: kvalitet

Ny håndbok skal gi bedre doktorgradsutdanning

Doktorkandidatene er universitetets “gull”. Nå får de egen håndbok og felles standard for utdanningen.  

Les videre »

Tid for veivalg

Onsdag denne uka fikk styret en orientering om innspillene som har kommet fra fakultetene på utkastet til ny strategi. Jeg er imponert over både kvaliteten og omfanget av høringssvar. Utfordringen fram til sluttbehandling i styret, blir blant annet å finne en redigeringsform som gjør strategien levedyktig de neste ti årene.  

Les videre »

Ekstern finansiering et gode

Handlingsromutvalget er opptatt av hvordan ekstern finansiering begrenser handlingsrommet, fordi det spiser av grunnbevilgningen. Jeg er vel så opptatt av hvordan ekstern finansiering øker muligheten for strategiske forskningssatsinger.  

Les videre »

Tiltak skal bedre doktorgradutdanningen

Av 05/03/2010 i Forskning med Ingen kommentarer

Vi uteksaminerer for få doktorgradskandidater i forhold til det antallet som er tatt opp. Frafallet er for stort og en del bruker for lang tid. Derfor er det riktig at vi økte fokuset på forskerutdanningen i 2009. &bnsp;

Les videre »

Kommunikasjon, kvalitet og kapasitet

Det handler om å oversette de overordnete strategiene til meningsfylt aktivitet, brukbar for alle NTNU’ere som vil forske mer og bedre. Det arbeidet må foregå i institutter og faggrupper.

Les videre »

Kulturbygging: mangfold, egenart og entusiasme

La meg starte dette innlegget med å takke styret for tilliten de har vist ved å gi meg fire nye år som rektor ved NTNU. Jobben og rollen er krevende, utfordrende, spennende – og givende. Noe av det som er mest givende, og som gir mye motivasjon til å ta fatt på utfordringene, er møtet […]

Les videre »

Toppen