Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: IP

Seminar om intellektuell eiendom: Et skritt videre i komplisert terreng

Universitetenes oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gagn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Det er en del av samfunnsansvaret å bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, inkludert næringsmessig utnyttelse. Det innebærer at resultater som er skapt eller blitt til […]

Les videre »

Toppen