Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: internasjonalisering

Katastrofen i Japan

NTNU har sterke kollegiale og vennskapelige bånd mot Japan. Nå er vi alle bekymret for venner og kolleger i det katastroferammede landet.  

Les videre »

Utfordrende mangfold: Hva er læring og hva er juks?

NTNU er et internasjonalt universitet. Studenter med bakgrunn i ulike læringskulturer samles i vårt læringsmiljø. Andelen internasjonale studenter som blir tatt i juks, øker. Tar vi tilstrekkelig innover oss hva mangfoldet betyr?  

Les videre »

Nytt år med store internasjonale muligheter

NTNUs forskere og faggrupper har et stort internasjonalt faglig kontaktnett og deltar i mange ulike internasjonale sammenhenger. Det er dette som er fundamentet som vårt internasjonale samarbeid hviler på, som er selve bærebjelken i NTNUs internasjonalisering.  

Les videre »

Nyttig møte med stortingspolitikerne

Det årlige møtet med trøndelagsbenken på Stortinget var nyttig og konstruktivt. Vi føler alltid at vi har politikerne solid i ryggen etter disse møtene.  

Les videre »

Nordic Five Tech – vårt utvidede campus

Vi har mye å vinne ved å tenke på Nordic Five Tech som ”vårt utvidede campus”. Det høyner kvaliteten å bryne seg på andre.  

Les videre »

Ønsker Norge studentutveksling med Kina?

Vellykket internasjonalisering krever godt lagarbeid mellom alle instanser.  

Les videre »

Utdanning på høyt internasjonalt nivå

På årets NOKUT konferanse diskuterte vi internasjonalisering av utdanningsområdet. Både i plenumsforedrag og i parallellsesjoner berørte man problemstillinger som: Er internasjonalisering en garanti for kvalitet? Hva er ambisjonene?

Les videre »

Med TrondheimSolistene i London

Forrige uke hadde jeg gleden av å være vert for et meget hyggelig arrangement i forbindelse med TrondheimSolistenes konsert i London.  Sammen med NTNU-kolleger fra fire fakulteter og fra HUNT Biosciences, hadde vi invitert venner, kolleger og samarbeidspartnere fra universiteter og forskningsmiljøer i England, blant annet Imperial College og University College of London, til konserten. […]

Les videre »

Forskningsbasert om Israel-Palestina-konflikten

Denne uka startet den planlagte forelesningsserien om Israel-Palestina-konflikten ved NTNU. Konflikten i Midt-Østen er en av de mest høyprofilerte i verden, og det er vanskelig å se en løsning i horisonten, til tross for all den innsats som har vært gjort for å skape fred. Angrep og represalier synes å høre med til dagens orden. […]

Les videre »

Statsråden lytter

Immatrikuleringsdagen fikk en ekstra spiss i år, i og med at statsråd Tora Aasland valgte å besøke NTNU og hilse de nye NTNU-studentene velkommen. Før immatrikuleringsarrangementet hadde jeg en times møte med statsråden og hennes rådgivere, sammen med styreleder Marit Arnstad og resten av universitetsledelsen. Det var en god samtale! Statsråden hadde på forhånd signalisert […]

Les videre »

Toppen