Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: intellektuell eiendom

Seminar om intellektuell eiendom: Et skritt videre i komplisert terreng

Universitetenes oppgave å drive forskning, undervisning og formidling til gagn for samfunnet. Universitetene skal sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater. Det er en del av samfunnsansvaret å bidra aktivt til at samfunnet kan nyttiggjøre seg resultatene av universitetenes virksomhet, inkludert næringsmessig utnyttelse. Det innebærer at resultater som er skapt eller blitt til […]

Les videre »

Styrk brua mellom forskning og næringsliv

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad la fram regjeringens stortingsmelding om innovasjon – «Et nyskapende og bærekraftig Norge» i dag. Den beskriver regjeringens langsiktige politikk for omstilling, fornyelse og nyskaping. Jeg synes det er mange gode tanker og mye god vilje i meldingen. Det er viktig at regjeringen tør å tenke stort. I den kategorien er […]

Les videre »

Toppen