Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Innovasjon Norge

Grønne gründere søkes

Grønne gründere søkes

Gjennom Climate-KIC søker NTNU bredt etter grønne gründere. Rektor Gunnar Bovim er spesielt glad for at Trondheim kommune har ambisjoner om å utforske og utnytte mulighetene i nettverket.  

Les videre »

En utdanning for morgendagens arbeidsliv?

En utdanning for morgendagens arbeidsliv?

I går ønsket vi 7000 nye studenter velkommen på immatrikuleringen. I dag har vi drøftet hvordan vi best kan utdanne dem for en uforutsigbar og ukjent framtid. Det skjedde på det aller første møtet i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.  

Les videre »

Technoport – kunnskap for en bedre verden

En av rollene til Technoport er å være en vitenskapelig stemme i dialog med næringslivet og samfunnet for øvrig. Utfordringen blir å utforske hva som er det mulige handlingsrommet; hva er teknologisk mulig og politisk og markedsmessig gjennomførbart, for utvikling mot en grønnere økonomi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?  

Les videre »

Toppen