Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: FP7

Gullkort mot Europa

Gullkort mot Europa

NTNU er Norges tredje største aktør i FP7 etter SINTEF og UiO. Men måler vi EU-støtte fra FP7 opp mot totale FoU-utgifter, hevder vi oss ikke så godt, og Kunnskapsdepartementet peker på NTNU som det universitetet med størst potensial for økt deltakelse.  

Les videre »

Nytt år med store internasjonale muligheter

NTNUs forskere og faggrupper har et stort internasjonalt faglig kontaktnett og deltar i mange ulike internasjonale sammenhenger. Det er dette som er fundamentet som vårt internasjonale samarbeid hviler på, som er selve bærebjelken i NTNUs internasjonalisering.  

Les videre »

Toppen