Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: forskerrekruttering

Innsats gir resultater – og seier gir ny inspirasjon!

Innsats gir resultater – og seier gir ny inspirasjon!

Av 28/11/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

NTNU ble denne uka tildelt midler til tre nye forskerskoler som vi skal lede. I tillegg deltar NTNU som partner i fem forskerskoler. Vi er med andre ord aktive i åtte av Forskningsrådets ti nye forskerskoler. Dette er resultatet av hard innsats gjennom lang tid og en seier som inspirerer til videre grep!  

Les videre »

Doktorgradsrekord: Stor glede og litt bekymring

I 2011 har NTNU uteksaminert 335 doktorer, som er en gledelig ny rekord. Men det er mørke skyer i horisonten.  

Les videre »

Forskerrekruttering og mobilitet

Jeg fikk nylig et hyggelig brev fra EUs kommissær for vitenskap og forskning, dr. Janez Potočnik. Han skriver for å gratulere NTNU med vår tilslutning til EUs Charter for forskere og Code of conduct. NTNU er foreløpig det eneste av norske universiteter og forskningsinstitusjoner som har signert Charter and Code.Hva er så Charter and Code, […]

Les videre »

Toppen