Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: formidling

Nybygg for VM – lys i tunnelen

I forgårs deltok jeg i Kunnskapsdepartementet første formelle styringsdialogmøte der NTNU Vitenskapsmuseet ble viet spesiell oppmerksomhet. Der møtte jeg sammen med en bred delegasjon fra VM, deler av departementets embetsverk.  For min del var både forberedelsene før møtet og selve møtet en nyttig påminnelse om VMs viktige rolle ved NTNU. VM er på mange måter […]

Les videre »

Forskningsbasert om Israel-Palestina-konflikten

Denne uka startet den planlagte forelesningsserien om Israel-Palestina-konflikten ved NTNU. Konflikten i Midt-Østen er en av de mest høyprofilerte i verden, og det er vanskelig å se en løsning i horisonten, til tross for all den innsats som har vært gjort for å skape fred. Angrep og represalier synes å høre med til dagens orden. […]

Les videre »

Mer skriving, bedre språk

Sist fredag åpnet et nytt nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Skrivesenteret skal være et ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. At Skrivesenteret er lagt til Trondheim, er en sterk anerkjennelse av fagmiljøene ved HiST og NTNU. De samme fagmiljøene […]

Les videre »

CenSES – en milepæl for miljøet

Dagen i dag er en milepæl på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Sammen med sju andre institusjoner – blant annet SINTEF, NHH og Universitetet i Oslo – lanserer vi CenSES; et nasjonalt, virtuelt forskningssenter for bærekraftig energi.Navnet er en forkortelse for Centre for sustainable energy studies. Fullt utbygd vil senteret bestå av om lag […]

Les videre »

Usynlige rektorer?

Mandag denne uka hadde Aftenposten en kommentarartikkel under tittelen «Ånder i blekkhus». Utgangspunktet for kommentaren var en statistikk som viser at rektorene ved landets universiteter er lite synlige i media. Et hederlig unntak er kollega Jarle Aarbakke i Tromsø. Aarbakke er også leder for UHR, og hans plassering øverst på pallen gjenspeiler nok de mange […]

Les videre »

First Lego League

Noen av dere har sikkert lagt merke til at regionfinalen i First Lego League, gikk av stabelen på lørdag. Se gjerne http://hjernekraft.org/ og http://hjernekraft.org/index.php?option=com_points&task=tournamentEvent&eventId=81&Itemid=12&lang=nb. Dette er en konkurranse som går på 35 steder i Skandinavia, med 670 lag som konkurrerer. Det er lag fra 5. til 10. klasse i grunnskolen som deltar, og konkurransen består […]

Les videre »

Retorikk i Morgenbladet

Forrige fredag kunne jeg lese eine grausame salbe på lederplass i Morgenbladet. Tittelen var «Rektor Digernes’ logikk». Bakgrunnen er at NTNU, sammen med tre kanadiske universiteter, har inngått en forskningsavtale med StatoilHydro i Canada om forskning på effektivisering og miljømessig forbedring av utvinning av olje fra oljesand.I den anledning ble jeg intervjuet i Under Dusken. […]

Les videre »

Endelig tilbake

Beklager at det ble lenge før de neste innleggene kom på bloggen. Jeg har vært på reisefot siden onsdag i forrige uke, og det har vært så hektisk at jeg ikke har fått skrevet noe før nå. Jeg har alt fått mange responser på at jeg har startet en blogg, og jeg vil komme tilbake […]

Les videre »

Utvidet samarbeid med MIT på energiområdet?

Neste stopp på reisen var et besøk på Massachusetts Institute of Technology (MIT) tirsdag 27.10. Vi var en delegasjon med folk fra våre egne energiforskningsmiljøer og seks personer fra StatoilHydros forskningsledelse, som ble tatt imot av ledelsen i MIT Energy Initiative (MIT-EI) og et titall nøkkelpersoner fra deres forskningsgrupper på feltet. Susan Hockfield tiltrådte som […]

Les videre »

Medvirkning og kommunikasjon – hvordan skal vi bli bedre?

Styret vedtok fredag at NTNU skal videreføre ordningen med tilsatt rektor, når inneværende åremålsperiode går ut. Forut for styremøtet har det pågått en frisk diskusjon, med mange sterke og viktige synspunkter og resonnementer.   Selv har jeg ikke funnet det riktig å delta i den debatten, så lenge spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har […]

Les videre »

Toppen