Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: FME

Trigget til større ambisjoner og sterkere grep

Trigget til større ambisjoner og sterkere grep

Av 14/11/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

Fire nye SFFer fjerner enhver tvil om hvorvidt NTNU kan hevde seg i den skarpeste kvalitetskonkurransen. Sterkere grep og mer systematisk ressurstildeling kan gi tilsvarende resultater på konkurransearenaer som FRIPRO, SFF og ERC, skriver Kari Melby, som lanserer nye tiltak for bedre prestasjoner.  

Les videre »

Nyttig møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe

Møtet med Borten Moe ga en verdifull anledning til å utdype innspillet som NTNU og SINTEF tidligere har gitt til det regjeringsoppnevnte energiutvalget, som skal avgi sin innstilling på nyåret i 2012.  

Les videre »

En milepæl på veien mot et bærekraftig samfunn

Det er ikke mulig å løse et så fundamentalt samfunnsbehov som energiforsyning, uten en grunnleggende forståelse av samfunnet det påvirker, og de samfunnsmessige rammebetingelsene det må løses innenfor. Derfor er CenSES en viktig milepæl på veien mot et bærekraftig samfunn.  

Les videre »

En klimamilepæl

I dag – 3. desember – passerer vi en viktig milepæl for energi- og klimaforskningen i Norge. Det er søknadsfrist for finalerunden for utvelgelsen av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).Sentrenes formål er å bygge kunnskap og levere nye samfunnsmessige og teknologiske løsninger for fremtiden. I tillegg vil forskningssentrene gi et viktig løft innen denne delen […]

Les videre »

Toppen