Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: dagbok

Forskning og høyere utdanning, et ikke-tema i valgkampen?

Det finnes knapt en investering som gir større samfunnsøkonomisk avkastning, enn å satse på forskning og høyere utdanning. Derfor burde rammebetingelsene for universiteter og høgskoler være et sentralt tema i valgkampen. NTNU-ledelsen møter politikerne året rundt, ikke bare foran valg. I alle sammenhenger er dette vårt konsistente budskap: Skal vi løse de virkelig store utfordringene […]

Les videre »

Høstens filmanbefaling

I dag ble jeg invitert til premiere på en HMS-film som har blitt til etter initiativ fra to institutter på Fakultet for naturvitenskap og teknologi, nemlig instituttene for materialteknologi og for kjemisk prosessteknikk. Og la meg si med en gang: Det var en fornøyelse å se det de har laget. Det er en 20 minutters […]

Les videre »

Studenter har påvirkningsmakt

Studentavisa Under Dusken har startet en serie om studenters påvirkningskraft og belyser temaet fra ulike synsvinkler ved hjelp av gjesteskribenter. En glimrende idé!Jeg overtok stafettpinnen denne uka, og det ga meg anledning til å reflektere over et fenomen som jeg opplever omtrent daglig; våre studenters engasjement, deres konstruktive utålmodighet og hva det skaper av resultater. […]

Les videre »

Mer skriving, bedre språk

Sist fredag åpnet et nytt nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Skrivesenteret skal være et ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. At Skrivesenteret er lagt til Trondheim, er en sterk anerkjennelse av fagmiljøene ved HiST og NTNU. De samme fagmiljøene […]

Les videre »

Tak over hodet

For første gang har ikke studentbyen Trondheim klart å skaffe husrom til alle våre nye internasjonale studenter fra studiestart. Det er sterkt å beklage! Da er det veldig godt å se at byens befolkning stiller opp og tar vare på studentene. Det er en enorm dugnad som er på gang, og den umiddelbare og store […]

Les videre »

Statsråden lytter

Immatrikuleringsdagen fikk en ekstra spiss i år, i og med at statsråd Tora Aasland valgte å besøke NTNU og hilse de nye NTNU-studentene velkommen. Før immatrikuleringsarrangementet hadde jeg en times møte med statsråden og hennes rådgivere, sammen med styreleder Marit Arnstad og resten av universitetsledelsen. Det var en god samtale! Statsråden hadde på forhånd signalisert […]

Les videre »

Yes you can!

Gratulerer med dagen! Immatrikuleringen er den største festdagen ved NTNU. Det kjennes i lufta allerede i morgentimene – det lukter av høytid, av forventninger, av spenning; det kribler litt ekstra i magen. Først og fremst hos de nye studentene, selvfølgelig. For den enkelte student er denne dagen en særdeles viktig milepæl. Få anledninger markerer så […]

Les videre »

Fest og rekorder

Ved NTNU har vi nå vårens vakreste eventyr bak oss – festmøtet med doktorpromosjon.Vi hadde gleden av å sette ny rekord i antall doktorer igjen, 309 kandidater ble det i år. Det at over 1/3 av disse er kvinner betyr at vi har passert en ny milepæl på veien til bedre likestilling blant kandidatene våre. […]

Les videre »

17. mai

Vi har bak oss en 17. mai i Trondheim som hentet direkte fra prospektkortenes bilder; sol, nyutsprunget løv, flagg, hornmusikk og alt som hører til.Jeg hadde æren av å holde hovedtalen på Torget i år, og det ga meg muligheten til for første gang å se hele folketoget fra ende til annen fra ordførers og […]

Les videre »

Ny teknologi for bedre læring

I morgen, 13. mai, skal jeg delta på åpningen av NKUL-konferansen her på NTNU, den 15. i rekken. Det er med andre ord en veletablert konferanse det er snakk om; i fjor samlet NKUL om lag 1000 lærere og andre fra grunnutdanningen. Det blir heller ikke første gang at en statsråd åpner konferansen, men vi […]

Les videre »

Toppen