Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: bevilgninger

Budsjett med handlingsrom

Budsjett med handlingsrom

Styret har i dag vedtatt budsjett for 2014 og langtidsbudsjettet fram til 2017. Det er et budsjett med en sterk strategisk retning, og den røde tråden er «kvalitet i alle ledd».  

Les videre »

Frie forskningsmidler – hvordan sikre at universitetene ikke taper konkurransen?

Det er alvorlig at våre gode forskere som kan hevde seg i den nasjonale konkurransen, ikke får anledning til å bygge kapasitet og øke sin kvalitet gjennom eksterne midler. 

Les videre »

Ekstern finansiering et gode

Handlingsromutvalget er opptatt av hvordan ekstern finansiering begrenser handlingsrommet, fordi det spiser av grunnbevilgningen. Jeg er vel så opptatt av hvordan ekstern finansiering øker muligheten for strategiske forskningssatsinger.  

Les videre »

Forskning og høyere utdanning, et ikke-tema i valgkampen?

Det finnes knapt en investering som gir større samfunnsøkonomisk avkastning, enn å satse på forskning og høyere utdanning. Derfor burde rammebetingelsene for universiteter og høgskoler være et sentralt tema i valgkampen. NTNU-ledelsen møter politikerne året rundt, ikke bare foran valg. I alle sammenhenger er dette vårt konsistente budskap: Skal vi løse de virkelig store utfordringene […]

Les videre »

Toppen