Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: beredskap

Beredskap og bevissthet mot terror og trusler

Beredskap og bevissthet mot terror og trusler

Terroraksjoner utenlands og digitale angrep på NTNU. Flere hendelser de siste ukene minner oss om behovet for et systematisk fokus på risiko og årvåkenhet, samtidig som vi ikke skal la oss skremme eller la hendelsene hemme våre liv og vår virksomhet, skriver Gunnar Bovim.  

Les videre »

Katastrofen i Japan

NTNU har sterke kollegiale og vennskapelige bånd mot Japan. Nå er vi alle bekymret for venner og kolleger i det katastroferammede landet.  

Les videre »

Toppen