Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Tidligere rektor – Torbjørn Digernes

Et e-rom med utsikter

Gode IT-løsninger er en forutsetning for å være en attraktiv samarbeidspartner i et internasjonalt forsknings- og utdanningssamfunn. Vi vil satse mye på å ha gode støttesystemer, som legger til rette for at våre medarbeidere skal kunne hevde seg på internasjonale og nasjonale arenaer.  

Les videre »

Hjernekraft og bærekraft

På doktorpromosjonen i dag kan NTNU feire 335 nye doktorer – det er tidenes høyeste antall. I tillegg utnevnes to verdensledende forskere til æresdoktorer. Det er et viktig bidrag i arbeidet med å bli internasjonalt fremragende.  

Les videre »

Jazzfest, super lørdag og en høyst velfortjent pris

NTNU Superlørdag arrangeres for sjette gang under årets Jazzfestival. Igjen skal vi utnevne en verdig NTNU-jazzambassadør blant de unge talentene. Bjørn Alterhaug har vært «ambassadør» i en mannsalder, og fått særdeles velfortjent pris for sitt virke.  

Les videre »

Bærekraft angår oss alle

Vi blir stadig flere mennesker på denne kloden. Verdenssamfunnet står overfor en betydelig utfordring når det gjelder å opprettholde livsgrunnlaget for oss alle. Det er en del av bakteppet for Technoport som ble avsluttet onsdag.  

Les videre »

Technoport – kunnskap for en bedre verden

En av rollene til Technoport er å være en vitenskapelig stemme i dialog med næringslivet og samfunnet for øvrig. Utfordringen blir å utforske hva som er det mulige handlingsrommet; hva er teknologisk mulig og politisk og markedsmessig gjennomførbart, for utvikling mot en grønnere økonomi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?  

Les videre »

Hyggelig påskelektyre: Gode framtidsutsikter for våre studenter

Nyutdannede sivilingeniører fra NTNU er lønnsvinnere i arbeidsmarkedet. Påskeaften-utgaven av Aftenposten var hyggelig lesning, men ikke akkurat noen påskekrim. Vi vet at våre kandidater er ettertraktet – fordi de er gode.  

Les videre »

25 000 kommunikasjonsmedarbeidere

Alle som arbeider og studerer ved NTNU er med og skaper bildet av universitetet – internt og eksternt. Derfor er identitetsbygging viktig.  

Les videre »

Penger, priser og prestisjeforskning; en god start på uka

Statsministerhyllest til våre hjerneforskere, to velfortjente kulturpriser og en økonomisk snuoperasjon. Det har vært en riktig god start på uke 9 sett fra en NTNU-rektors ståsted.  

Les videre »

Verdien av å bli verdsatt

Webometrics rangering av NTNU som beste universitet i Norden fikk stor oppmerksomhet. Det viser at NTNU er viktig i manges bevissthet.

Les videre »

Forsvar for kompetanse

Forsvarsministeren besøkte Trøndelag denne uka. På kort varsel ble det ryddet plass i programmet, da de fem viktigste kunnskapsinstitusjonene i regionen ba om et møte for å diskutere samarbeid om forskning og kompetanseutvikling.  

Les videre »

Toppen