Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stikkord: Tidligere rektor – Torbjørn Digernes

Verdt sin pris – innsats som gjør en forskjell

Et av høydepunktene på ansattefesten, var utdeling av priser til enkeltpersoner og miljøer som har bidratt til å gjøre en forskjell.  

Les videre »

Reisebrev fra Berlin: Med samspill på agendaen

NTNU bruker Anne-Sophie Mutter og TrondheimSolistenes europaturné til å bygge relasjoner med tyske og sveitsiske universiteter og forskningsinstitusjoner. I Berlin ligger det an til samarbeid med flere universiteter, og det er interessant å høre hvordan investeringer i forskningsinfrastruktur og fysiske tiltak har mer enn fordoblet eksternfinansiert forskningsvirksomhet.  

Les videre »

Kirkekunst for alle

Den foreslåtte gjenoppbyggingen av Blekens kunstverk, først i Vitenskapsmuseets uterom og etter hvert i foajeen av det nye museet som planlegges bygd på Kalvskinnet, vil forhåpentlig være en døråpner for mange flere inn til den kirkehistoriske samlingen ved NTNU – i dag en godt bevart hemmelighet for de fleste.  

Les videre »

På turne med verdensstjerner

Søndag vil Anne-Sophie Mutter bli overrakt de synlige bevisene på sitt æresdoktorat, i form av diplom og ring. Dette skjer under konserten i Olavshallen, der Mutter åpner sin Europa-turné sammen med TrondheimSolistene. Når turnéen i midten av oktober kommer til Berlin og Zürich, kommer NTNU til å være med.  

Les videre »

Kunnskapssøk og formidling i 100 år

Denne uka feirer NTNU Universitetsbiblioteket 100 år. Universitetsbiblioteket har fra en enkel begynnelse utviklet seg til et moderne vitenskapelig bibliotek med stor variasjon i tilbudet og er i dag en viktig del av NTNUs infrastruktur for forskning og utdanning.  

Les videre »

En campus for framtida – hva må til?

Vi må få politikerne, både i regionen og på nasjonalt nivå til å komme på banen slik at grunnlaget for en eventuell samlokalisering blir avklart. Først da kan vi motivere vår egen organisasjonen til å bruke tid og oppmerksomhet på en ny planprosess. Jeg håper at vi har politikere som tar dette innover seg, og sørger for at dette skjer raskt. Det er viktig for NTNUs framtid å komme videre med dette.  

Les videre »

Velkommen til et nytt universitetsår!

7500 nye studenter har takket ja til studieplass ved NTNU og ble immatrikulert i dag. Jeg håper at alle i den store NTNU-familien også lar seg inspirere av denne injeksjonen av ungdommelig nysgjerrighet, energi og pågangsmot som det representerer å ta imot denne flokken av nye studenter.  

Les videre »

Campusutvikling ut av dødvanne?

Den viktigste forutsetningen for at det skal ha mening for NTNU å se på samlokalisering på nytt, er klare politiske signaler om at det vil være støtte for et slikt prosjekt. Det har vært lokal politisk støtte i Trondheim for et samlokalisert NTNU i nesten ti år. Det avgjørende er at det kommer klare signaler fra regjeringsnivået og Stortinget. Skjer det, bør NTNU se på en mulig samlokalisering med friske øyne.  

Les videre »

Annullert eksamen: Jeg beklager!

For mange studenter er konsekvensene av at eksamen i Systemutvikling ble annullert, store. Ansvaret ligger hos NTNU, og rektor beklager og lover å gjøre det som er mulig for at en slik situasjon aldri skal oppstå igjen.  

Les videre »

En internasjonal milepæl – NTNUs første Joint Research Center åpnet i Shanghai

Etter nesten ti års systematisk arbeid for å etablere kontakter og gode personlige relasjoner, åpnet i forrige uke NTNUs første Joint Research Center i Shanghai.  

Les videre »

Toppen