Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Om rektoratets blogg

Rektoratets blogg er en felles blogg for synspunkter, refleksjoner og orienteringer fra NTNUs rektor og de tre prorektorene. Her kan du også finne utdrag fra rekoratets kalender.

Rektoratet-i-skogen-630-300

Abonner på rektoratets blogg

Du kan få beskjed hver gang vi oppdaterer nettsiden.

Forfatterne

Gunnar Bovim

Gunnar Bovim er rektor ved NTNU. Bovim ble professor i nevrologi i 1988. Fra 1996 til 1998 var han prodekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU, og fra 1999 til 2005 ble han dekan for dette fakultetet . Bovim ble ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital i 2005, og tok over som administrerende direktør i 2006. I 2009 tiltrådte han som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Bovim har en rekke styreverv, blant annet som medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd. Han har også vært Norges delegat i Nordisk forskningsråds-sammenslutning og i European Medical Research Council.

Kari Melby

Kari Melby er Prorektor for forskning ved NTNU. Melby er cand.philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 1977 og dr.philos. ved Universitetet i Trondheim 1995. Her ble hun professor i 1994. Hun var ansatt som forskningsleder for Senter for kvinneforskning ved universitetet i 1990 til 1998, har vært instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier fra 2002 til 2005. Melby ledet den første komiteen for ”Kvinner i forskning” fra 2004 til 2007, og ble prodekan for forskning ved HF-fakultetet fra 2005 til 2009. Hun har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, og er i dag medlem av Hovedstyret og leder Divisjonsstyret for vitenskap. Hun ble prorektor for forskning og rektors stedfortreder 1. august 2009.

Johan Einar Hustad

Johan E. Hustad er Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU. Hustad har arbeidet på SINTEF i 15 år som forsker, seksjonsleder, avdelingsleder og forskningssjef i ulike perioder frem til 1996. Han har vært instituttleder ved Termisk Energi og Vannkraft i 3 år, samt nestleder og instituttleder ved Energi og Prosessteknikk i de to siste periodene. Parallelt med instituttlederjobben var han leder for Senter for Fornybar Energi ved NTNU-SINTEF-IFE. Hustad har hatt ulike verv som aktivitetsleder innen det internasjonale energibyrået (IEA) i 6 år, samt diverse nordiske initiativ med forskerskoler og EU-prosjekter. Han har lang erfaring i å starte opp spin-off bedrifter. Han ble prorektor 1. august 2009.

Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad er Prorektor for utdanning og læringskvalitet ved NTNU. Kjeldstad ble førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, og ble professor i 2001. I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima, og har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Kjelstad ble prorektor for utdanning i 2009.

Toppen