Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Skrytelista

Forskningsbasert om Israel-Palestina-konflikten

Denne uka startet den planlagte forelesningsserien om Israel-Palestina-konflikten ved NTNU. Konflikten i Midt-Østen er en av de mest høyprofilerte i verden, og det er vanskelig å se en løsning i horisonten, til tross for all den innsats som har vært gjort for å skape fred. Angrep og represalier synes å høre med til dagens orden. […]

Les videre »

Nye fargestifter

Et nytt semester innebærer alltid en ny start, med nye muligheter. Om ikke helt blanke ark, så i alle fall mange nye fargestifter!Dette semesteret markerer også starten på en ny fireårsperiode med nytt styre, nye prorektorer, og ikke minst – en stor ny generasjon instituttledere. De siste møtte jeg i samlet flokk tirsdag denne uka, […]

Les videre »

Høstens filmanbefaling

I dag ble jeg invitert til premiere på en HMS-film som har blitt til etter initiativ fra to institutter på Fakultet for naturvitenskap og teknologi, nemlig instituttene for materialteknologi og for kjemisk prosessteknikk. Og la meg si med en gang: Det var en fornøyelse å se det de har laget. Det er en 20 minutters […]

Les videre »

Mer skriving, bedre språk

Sist fredag åpnet et nytt nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Skrivesenteret skal være et ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. At Skrivesenteret er lagt til Trondheim, er en sterk anerkjennelse av fagmiljøene ved HiST og NTNU. De samme fagmiljøene […]

Les videre »

Fest og rekorder

Ved NTNU har vi nå vårens vakreste eventyr bak oss – festmøtet med doktorpromosjon.Vi hadde gleden av å sette ny rekord i antall doktorer igjen, 309 kandidater ble det i år. Det at over 1/3 av disse er kvinner betyr at vi har passert en ny milepæl på veien til bedre likestilling blant kandidatene våre. […]

Les videre »

17. mai

Vi har bak oss en 17. mai i Trondheim som hentet direkte fra prospektkortenes bilder; sol, nyutsprunget løv, flagg, hornmusikk og alt som hører til.Jeg hadde æren av å holde hovedtalen på Torget i år, og det ga meg muligheten til for første gang å se hele folketoget fra ende til annen fra ordførers og […]

Les videre »

Ny teknologi for bedre læring

I morgen, 13. mai, skal jeg delta på åpningen av NKUL-konferansen her på NTNU, den 15. i rekken. Det er med andre ord en veletablert konferanse det er snakk om; i fjor samlet NKUL om lag 1000 lærere og andre fra grunnutdanningen. Det blir heller ikke første gang at en statsråd åpner konferansen, men vi […]

Les videre »

Helse, miljø og sikkerhet – vårt felles ansvar

Vel overstått påske! Jeg håper alle har samlet overskudd og ladet batteriene i påskeferien. Det er mye god helse i noen gode og avkoblende feriedager. Helse, miljø og sikkerhet er en del av grunnmuren på en god arbeidsplass. På NTNU kommer det til uttrykk gjennom en stadig sterkere oppmerksomhet på HMS-arbeidet i alle ledd i […]

Les videre »

Kvalitet og likestilling

Denne uka har jeg deltatt på en nordisk forskningspolitisk konferanse om sammenhenger mellom kvalitet og likestilling.Kvalitet i forskning er viktig og ufravikelig. Konferansen «Kvalitet 2009» problematiserte imidlertid omkring definisjonene. Hva er egentlig kvalitet? Hvordan vurderes og styrkes kvaliteten? Og hvilken rolle spiller kjønn i dette? Hovedtema var relasjonen mellom likestilling og forskningskvalitet. Konferansen samlet aktører […]

Les videre »

Tallenes tale

Den såkalte Blåboka ligger igjen på pulten. For alle som er interessert i utviklingen ved NTNU, er dette en gullgruve av faktakunnskap både i prosaform og i form av nøkkeltall og tabeller.Jeg synes det er mye hyggelig lesning i årets utgave av Blåboka, som formelt er vårt rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet. Rapporten forteller om […]

Les videre »

Toppen