Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Torbjørn Digernes (tidligere rektor)

Torbjørn Digernes er fysiker og var rektor for NTNU fra august 2005 til 1. august 2013. Han ble etterfølgt av Gunnar Bovim.

Digernes tok doktorgraden i 1982 ved Institutt for databehandling ved NTH, med metodikk for teknisk-økonomisk analyse av design og drift av fiskefartøy. Sentralt i hans forskning og undervisning har vært kvantitativ modellering og simuleringsmetoder.

Digernes arbeidet ved Undervisningsgruppen ved Regnesenteret ved Universitetet i Trondheim fra 1972 til 1974, ved Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt fra 1974 til 1986, og ved MARINTEK fra 1986 til 1990. I perioden 1990–1996 var han ansatt i European Space Agencys romstasjonsprogram. Han var dekan ved Fakultet for marin teknikk fra 1999 til 2001, og dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi fra 2002 til 2005.

Takk for meg!

Takk for meg!

Torbjørn Digernes summerer opp sine inntrykk fra tiden som rektor. Han takker for laget, men forteller samtidig om nye oppgaver som venter ham i tilværelsen som «gamlerektor».

Les videre »

Kapteinskifte i campusprosjektet

Kapteinskifte i campusprosjektet

Inge Fottland blir studiesjef og Tone Merethe Berg Aasen overtar som prosjektleder i campusprosjektet. Samtidig settes det ned en egen visjonsgruppe for campusutvikling, som skal ledes av dekan på AB, Tore Haugen.  

Les videre »

Marsjordre for Dragvoll-løsning

Marsjordre for Dragvoll-løsning

Det er betydelig frustrasjon ved NTNU over at vårt departement synes å ha valgt å overse den tydelige prioritering som NTNUs styre har gjort gjennom vedtak om campusløsning i mer enn ti år. Derfor synes jeg det er positivt at Kristin Halvorsen har gått inn i denne prosessen med et klart løfte om at NTNU skal få en politisk avklaring av konseptvalget, som gjør at vi kan komme videre med vår utvikling, skriver Torbjørn Digernes. %nbsp;

Les videre »

NTNU tar midlertidighet på alvor – og det gir resultater!

Fast stilling bra for ansatte og bra for NTNU. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å få ned andelen midlertidig ansatte, og det har hatt effekt: Omfanget av midlertidige tilsettinger innen relevante stillingstyper er redusert fra ca. 18 prosent i 2008 til 15 prosent i 2012.  

Les videre »

Protonknuseren i Genève etterlyser interesserte NTNUere

Protonknuseren i Genève etterlyser interesserte NTNUere

Dagens besøk fra CERN her på NTNU inngår i et større samarbeid. CERN er særlig interessert i å etablere kontakter med faglærere som kan fungere som bindeledd mellom NTNU og CERN, slik at samarbeidet kan bli vitalisert. Det finnes også mange svært spennende muligheter for NTNU-studenter ved en av verdens mest avanserte forskningsinsitusjoner. Interesserte bør kjenne sin besøkelsestid og søke stipend før 5. mars.  

Les videre »

En campus for framtida

Campusutvikling må sees i et langsiktig perspektiv. Vi må ha en løsning som tar høyde for NTNUs reelle behov i minst 50 år, og er fleksibel nok til å møte framtidige krav til arealer og lokaler som vi i dag bare aner konturene av. Kort sagt: Vi ønsker den campus som samlet sett er best for NTNUs evne til å levere kunnskap for en bedre verden, skriver Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Kvalitet i ledelse – ledere som skaper kvalitet

Styret besluttet i høst at vi skal tilsette ledere på alle tre ledelsesnivåer. Den viktigste grunnen til det, er at vi vil sikre at vi har motiverte ledere som brenner for å lede dette universitetet videre inn i dets neste utviklingsfase. Det er mye som fortsatt er ugjort, og NTNU kan utvikle seg til å bli et enda bedre universitet.

Les videre »

Ocean Space Centre – et høyst realistisk luftslott

Ocean Space Centre – et høyst realistisk luftslott

Jeg tror det er mulig å realisere Ocean Space Centre. Og jeg mener at det er samfunnsøkonomisk riktig å gjøre det, skriver Torbjørn Digernes etter at næringsminster Trond Giske onsdag fikk overlevert KS1-rapporten om et nytt maritimt forskningssenter i tilknytning til NTNU og Sintef.  

Les videre »

Nyttig møte med stortingspolitikerne: Ikke tigging, men suksesshistorier

Nyttig møte med stortingspolitikerne: Ikke tigging, men suksesshistorier

Torsdag hadde NTNU-ledelsen det årlige, faste møtet med trøndelagsbenken på Stortinget. – Vi deler våre suksesshistorier, og opplever at trøndelagspolitikerne nesten er like stolte av NTNU som vi er selv, skriver rektor Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Gratulerer!

Gratulerer til regjeringen og kunnskapsministeren! De 13 nye SFF-ene er sannsynligvis en av de beste investeringer nasjonen har gjort noensinne. Måtte dette være det endelige signalet om en ny, nasjonal satsing på fremragende forskning og utdanning, skriver rektor Torbjørn Digernes.  

Les videre »

Toppen