Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kari Melby

Kari Melby er Prorektor for forskning ved NTNU.

Melby er cand.philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 1977 og dr.philos. ved Universitetet i Trondheim 1995. Her ble hun professor i 1994.

Hun var ansatt som forskningsleder for Senter for kvinneforskning ved universitetet i 1990 til 1998, har vært instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier fra 2002 til 2005. Melby ledet den første komiteen for ”Kvinner i forskning” fra 2004 til 2007, og ble prodekan for forskning ved HF-fakultetet fra 2005 til 2009. Hun har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, og er i dag medlem av Hovedstyret og leder Divisjonsstyret for vitenskap.

Hun ble prorektor for forskning og rektors stedfortreder 1. august 2009.

Frie forskningsmidler – hvordan sikre at universitetene ikke taper konkurransen?

Det er alvorlig at våre gode forskere som kan hevde seg i den nasjonale konkurransen, ikke får anledning til å bygge kapasitet og øke sin kvalitet gjennom eksterne midler. 

Les videre »

Ekstern finansiering et gode

Handlingsromutvalget er opptatt av hvordan ekstern finansiering begrenser handlingsrommet, fordi det spiser av grunnbevilgningen. Jeg er vel så opptatt av hvordan ekstern finansiering øker muligheten for strategiske forskningssatsinger.  

Les videre »

Tiltak skal bedre doktorgradutdanningen

Av 05/03/2010 i Forskning med Ingen kommentarer

Vi uteksaminerer for få doktorgradskandidater i forhold til det antallet som er tatt opp. Frafallet er for stort og en del bruker for lang tid. Derfor er det riktig at vi økte fokuset på forskerutdanningen i 2009. &bnsp;

Les videre »

Kommunikasjon, kvalitet og kapasitet

Det handler om å oversette de overordnete strategiene til meningsfylt aktivitet, brukbar for alle NTNU’ere som vil forske mer og bedre. Det arbeidet må foregå i institutter og faggrupper.

Les videre »

Toppen