Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kari Melby

Kari Melby er Prorektor for forskning ved NTNU.

Melby er cand.philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 1977 og dr.philos. ved Universitetet i Trondheim 1995. Her ble hun professor i 1994.

Hun var ansatt som forskningsleder for Senter for kvinneforskning ved universitetet i 1990 til 1998, har vært instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier fra 2002 til 2005. Melby ledet den første komiteen for ”Kvinner i forskning” fra 2004 til 2007, og ble prodekan for forskning ved HF-fakultetet fra 2005 til 2009. Hun har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, og er i dag medlem av Hovedstyret og leder Divisjonsstyret for vitenskap.

Hun ble prorektor for forskning og rektors stedfortreder 1. august 2009.

Fremragende finalister i knivskarp konkurranse

Av 08/11/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

NTNU har fire finalister i konkurransen om å bli SFF-sentre 2013-2023. Det er en seier i seg selv å ha nådd finalen, og NTNU-ledelsen lover videre støtte og finansiering uansett utfallet av den endelige utvelgelsen.  

Les videre »

Skal diskutere forskningsmeldingen med KUF-komiteen: Prioriter breddeuniversitetene!

-Sett et høyt ambisjonsnivå for norsk forskningsinnsats og prioriter breddeuniversitetene! Dette er hovedbudskapet fra NTNU, når vi skal diskutere den nye forskningsmeldingen med medlemmene i Stortingets KUF-komité.  

Les videre »

Doktorgradsrekord: Stor glede og litt bekymring

I 2011 har NTNU uteksaminert 335 doktorer, som er en gledelig ny rekord. Men det er mørke skyer i horisonten.  

Les videre »

Ny håndbok skal gi bedre doktorgradsutdanning

Doktorkandidatene er universitetets “gull”. Nå får de egen håndbok og felles standard for utdanningen.  

Les videre »

Selvfølgelig skal vi fortsette å samarbeide i Norden!

NTNU har, etter bestilling fra styret, fått en tydelig, spisset og ambisiøs plan for internasjonaliseing. Nå står implementeringen for tur.  

Les videre »

Immatrikulering i sorg og glede

Immatrikuleringen er den aller største festdagen ved NTNU. Slik er det også i år. Selv om vi alle er preget av tristhet, er det viktig å se framover. I år kjentes det ekstra riktig å forsterke budskapet om varme, raushet og engasjement, om å sette de gode krefter inn til beste for fellesskapet.  

Les videre »

Bra med engasjement rundt doktorgradsutdanningen!

Av 15/06/2011 i Forskning med Ingen kommentarer

Det er positivt med engasjement rundt doktorgradsutdanningen! Det er en viktig og krevende utdanning med stor samfunnsmessig betydning.  

Les videre »

Med ønske om en excellent jul!

Av 21/12/2010 i Forskning med Ingen kommentarer

To ERC Grants og et nytt SFI-senter til NTNU. Det er godt å være prorektor for forskning ved NTNU i den søte førjulstid.  

Les videre »

Forskerutdanning i styret og på scenen

Av 11/11/2010 i Forskning med 1 kommentar

Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning er en av de aller viktigste oppgavene for NTNU. Ulike grep skal gi bedre synliggjøring av utdanningen; samme dag som styret behandlet en ny håndbok for utdanningen, sto ti doktorgradsstipendiater på scenen i Samfundet, i formidlingssuksessen Forsker Grand Prix. nbsp;

Les videre »

Kampen om forskningsmidlene: Universitetene må posisjonere seg bedre

Universitetene svekker sin stilling i Forskningsrådet. Vi må bli bedre på å posisjonere oss, skriver Kari Melby.  

Les videre »

Toppen