Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kari Melby

Kari Melby er Prorektor for forskning ved NTNU.

Melby er cand.philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Oslo 1977 og dr.philos. ved Universitetet i Trondheim 1995. Her ble hun professor i 1994.

Hun var ansatt som forskningsleder for Senter for kvinneforskning ved universitetet i 1990 til 1998, har vært instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier fra 2002 til 2005. Melby ledet den første komiteen for ”Kvinner i forskning” fra 2004 til 2007, og ble prodekan for forskning ved HF-fakultetet fra 2005 til 2009. Hun har hatt en rekke verv i Norges forskningsråd, og er i dag medlem av Hovedstyret og leder Divisjonsstyret for vitenskap.

Hun ble prorektor for forskning og rektors stedfortreder 1. august 2009.

Forskningstid og fusjoner

Forskningstid og fusjoner

Det er en lederoppgave å sørge for at aktive og produktive forskere får best mulig betingelser for å forske og publisere resultater av sin forskning, skriver prorektor Kari Melby.  

Les videre »

Sats på de beste

Sats på de beste

Regjeringens langtidsplan gjør det legitimt å satse på de aller beste. Det er bra, skriver prorektor for forskning, Kari Melby.  

Les videre »

Et eksellent nytt år

Et eksellent nytt år

Å ha flere fagmiljø i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderinger, er viktig for NTNUs ambisjoner om å bidra til en bedre verden, skriver prorektor Kari Melby.  

Les videre »

Mange millioner, sterke signaler

Mange millioner, sterke signaler

En gledens dag; ikke bare for NTNU og forskningen, men også for miljøet og klimaet. Vi kan gratulere hverandre med de signalene den nye regjeringen sender universiteter og høyskoler, skriver Kari Melby om tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.  

Les videre »

Gullkort mot Europa

Gullkort mot Europa

NTNU er Norges tredje største aktør i FP7 etter SINTEF og UiO. Men måler vi EU-støtte fra FP7 opp mot totale FoU-utgifter, hevder vi oss ikke så godt, og Kunnskapsdepartementet peker på NTNU som det universitetet med størst potensial for økt deltakelse.  

Les videre »

En stor dag for små ting

En stor dag for små ting

En stor dag for små ting: Det nye «supermikroskopet» vil bringe materialforskningen et stort steg videre, skriver prorektor Kari Melby.  

Les videre »

Publisering med solidarisk perspektiv

Publisering med solidarisk perspektiv

Av 05/03/2013 i Forskning med 3 kommentarer

Fri tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig bidrag til demokrati og fri meningsutveksling, og bidrar til å spre forskningen til nye brukergrupper. Åpen publisering henger derfor nøye sammen med samfunnsoppdraget og vår visjon om Kunnskap for en bedre verden. Nå satser vi to millioner kroner for å øke såkalt «open access»- publisering ved NTNU, skriver Kari Melby.  

Les videre »

Med ønske om nok en excellent jul

Av 17/12/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

Like før jul strømmer det på med glitrende resultater for NTNU på mange forskningsarenaer.  

Les videre »

Innsats gir resultater – og seier gir ny inspirasjon!

Innsats gir resultater – og seier gir ny inspirasjon!

Av 28/11/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

NTNU ble denne uka tildelt midler til tre nye forskerskoler som vi skal lede. I tillegg deltar NTNU som partner i fem forskerskoler. Vi er med andre ord aktive i åtte av Forskningsrådets ti nye forskerskoler. Dette er resultatet av hard innsats gjennom lang tid og en seier som inspirerer til videre grep!  

Les videre »

Trigget til større ambisjoner og sterkere grep

Trigget til større ambisjoner og sterkere grep

Av 14/11/2012 i Forskning med Ingen kommentarer

Fire nye SFFer fjerner enhver tvil om hvorvidt NTNU kan hevde seg i den skarpeste kvalitetskonkurransen. Sterkere grep og mer systematisk ressurstildeling kan gi tilsvarende resultater på konkurransearenaer som FRIPRO, SFF og ERC, skriver Kari Melby, som lanserer nye tiltak for bedre prestasjoner.  

Les videre »

Toppen