Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad er Prorektor for utdanning og læringskvalitet ved NTNU.

Kjeldstad ble førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, og ble professor i 2001. I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk.

Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima, og har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet.

Kjelstad ble prorektor for utdanning i 2009.

Vi skal gi Norge de aller beste lærerne

Vi skal gi Norge de aller beste lærerne

Av 12/08/2013 i Utdanning med 1 kommentar

I den nye lektorutdanningen er det lagt vekt på å styrke integreringen ved å øke samspillet mellom teori og praksis. Det skal gi Norge enda bedre lærere i framtiden.  

Les videre »

Utfordring: Hvordan reduserer vi frafallet?

Utfordring: Hvordan reduserer vi frafallet?

Av 24/04/2013 i Utdanning med 2 kommentarer

Frafall er en utfordring ikke minst for studentene selv, men også for oss. Flere studenter sier at de mangler følelse av tilhørighet til studieprogrammet første året. Det kan vi absolutt gjøre noe med, skriver Berit Kjeldstad, som oppfordrer studentene til å si fra om hva som kan forbedres.  

Les videre »

Fra trøkk til trykk

Vi skal ta med oss rådene fra NOKUT inn i det utviklingsarbeidet som alt er i gang. Rapporten påskynder dette arbeidet ytterligere, og vi kommer til å sette fullt trykk på å få på plass et forbedret system i løpet av den fristen som NOKUT gir oss, skriver prorektor Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Om mesterlige prodekaner og fantastiske studenter og dekaner

«NTNU har fantastiske studenter, fantastiske dekaner og mesterlige prodekaner». Ikke noe nytt, med andre ord – bortsett fra at det er sitater fra NOKUT.  

Les videre »

Tanker om omtanke

Mange nye studenter får i disse dager en ekstra god start på studenttilværelsen takket være alle våre supre faddere. Men når fadderuka er over, er det like viktig å ta vare på hverandre: Vis omtanke! Vær en venn!  

Les videre »

Tusen med tro på bedre læring

Av 09/05/2012 i Utdanning med Ingen kommentarer

Det at tusen mennesker fra norsk skole har valgt å bruke tre dager i Trondheim i mai innendørs, betyr at det skjer noe viktig på NTNU som mange ser verdien av; nemlig kompetansen og fellesskap som deles på NKUL, og troen på at der fremdeles er et stort potensiale for bedre læring som kan hentes ut gjennom bedre bruk av IKT.  

Les videre »

Digitale verktøy i undervisningen: Vi har en lang vei å gå!

Av 12/04/2012 i Utdanning med 1 kommentar

Om få år får vi studenter som har trykket på Ipader lenge før de kunne bokstaver eller tall. Det er skremmende at avstanden mellom forventning og tilbud vil bli enda større.  

Les videre »

Studentkraft

Samfunnet har behov for kompetanse, også innen humaniora og samfunnsvitenskap. Karrieredagen er et viktig arrangement i studentenes egen regi, som synliggjør dette både for arbeidslivet og for studentene selv.  

Les videre »

Idébank for bedre undervisning?

Av 27/02/2012 i Utdanning med Ingen kommentarer

Alle studieprogram burde ha tydelige bolker i hvert studieår som tydeliggjør forskning og bringer gode diskusjoner om forskning inn i undervisningen.  

Les videre »

Eksperter i team for 12. gang

Av 18/01/2012 i Utdanning med Ingen kommentarer

Forrige uke startet den 12. sesongen med Eksperter i team – EiT, fordelt på 73 landsbyer.  

Les videre »

Toppen