Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Berit Kjeldstad

Berit Kjeldstad er Prorektor for utdanning og læringskvalitet ved NTNU.

Kjeldstad ble førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, og ble professor i 2001. I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk.

Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima, og har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet.

Kjelstad ble prorektor for utdanning i 2009.

NTNU-våren kom med Blackboard

Av 17/03/2017 i Utdanning med 1 kommentar

En spennende NTNU-vår ble innledet 2.mars da alle ansatte fikk tilgang til vårt nye e-læringssystem Blackboard. Jeg utfordrer alle ansatte i denne videoen til å bruke litt tid for å se hva dette er.  

Les videre »

Utdanningskvalitet settes i system

Utdanningskvalitet settes i system

Av 08/02/2017 i Utdanning med 1 kommentar

I løpet at 14 dager har det kommet to viktige dokumenter som setter høye mål for norsk høyere utdanning. Det gagner nasjonen, tenker jeg.  

Les videre »

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Inngangen i Kvalitetsmeldingen treffer en tidsaktuell nerve.  

Les videre »

Studieprogramledelse – en øvelse for viderekomne

Studieprogramledelse – en øvelse for viderekomne

NTNU trenger engasjerte og utviklingsorienterte studieprogramledere for å kunne tilby studieprogram som gir våre studenter kunnskap til å utvikle en bedre verden, skriver prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Tilbakemelding og tilfredshet

Tilbakemelding og tilfredshet

Er studentene for lite bevisste på sammenhengen mellom tilbakemelding og egen læring? Hva kan siv.ing.studiet på gamle NTNU lære av teknologistudiene på gamle HiST? Hør mer om det på frokostseminar på Dokkhuset onsdag.  

Les videre »

Tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase

Tilbyr Under Dusken støtte i en overgangsfase

NTNU støtter den frivillige studentkulturen på en rekke områder fordi vi mener at studentengasjement er svært verdifullt, sier Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Nye prosjekter i NTNU Toppundervisning

Nye prosjekter i NTNU Toppundervisning

Takk til alle faglærere som bidrar i jakten på bedre læringsformer! Jeg gleder meg til å følge prosjektene deres videre, skriver Berit Kjelstad i sitt blogginnlegg om NTNU Toppundervisning som starter en rekke prosjekter for å forbedre undervisningen og øke studentenes læringsutbytte.  

Les videre »

Digitalisering av eksamen angår oss alle

Digitalisering av eksamen angår oss alle

Vi vil tilby studentene å avlegge eksamen digitalt, enten det dreier seg om en skoleeksamen eller andre typer vurderingsformer. Like viktig er det at digitalisering skaper en bedre arbeidsflyt for faglærere, sensorer og administrativt ansatte.  

Les videre »

Historien om Kari

Historien om Kari

Læringsfestivalen 2015 ble arrangert ved NTNU 4. og 5. mai. Dette er en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren om læring og teknologi. Vi satser på at den skal bli en årlig tilstelning. Læring og undervisning står i fokus.  

Les videre »

Yrkeslivet trenger begge kjønn

Yrkeslivet trenger begge kjønn

Vi skal fortsatt arbeide for jevn kjønnsbalanse i studiene ved NTNU, skriver prorektor Berit Kjeldstad.  

Les videre »

Toppen