Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Bli med på kino!

Fra filmen Utburd.

Fra filmen Utburd. (Stillbilde gjengitt med tillatelse.)

I kveld skal jeg på kino. Du må gjerne slå følge! Jeg går sant å si ikke så ofte på kino. Det blir alt for sjelden tid til slikt. Men når NTNU-studenter har klart å lage en spillefilm som masteroppgave, som får ordinær kinovisning på noen av de største kinoene i hele landet – da skulle det bare mangle at ikke rektor stiller på premieren.

Klarte det umulige

Eksperter i bransjen har uttalt at det å lage en spillefilm med mindre enn to år til rådighet fra idé til ferdig produkt, og nesten uten budsjett, er en tilnærmet umulig oppgave. Men med filmen Utburd har våre film- og videoproduksjonsstudenter klart det umulige. Egentlig er det ikke overraskende. Det å ta fatt på og løse de store oppgavene er kvaliteter som kjennetegner NTNU-studentene. Det samme er stå-på-vilje, samarbeidsevne, engasjement og kreativitet. Kombinert med hardt arbeid kan det flytte fjell. Og studentene bak Utburd har virkelig flyttet fjell. På toppen av et enormt masterprosjekt, har de altså greid å få filmen distribuert på kino i flere norske byer. Det er intet mindre enn imponerende!

Modig satsing

Jeg er kjempestolt over å ha studenter som ikke bare svarer på utfordringen og lager filmen, men som i tillegg tar steget videre fra studium og over i den profesjonelle bransjen. Jeg vil gi honnør til fagmiljøet ved Institutt for kunst- og medievitenskap som ga studentene muligheten til å lage langfilm som del av masterstudiet. Slike modige satsinger vil jeg gjerne se mer av!

Mentorer og praksis

Arbeidet med Utburd får også positive konsekvenser for kommende studenter. Institutt for kunst- og medievitenskap inngår nå et samarbeid med Midt-norsk Filmsenter om praksisplasser og mentorordning for kommende masterstudenter i film- og videoproduksjon.  At studentene på den måten får kontakt med bransjen, er uhyre verdifullt.  Ikke minst gir det en mulighet til å bygge nettverk som vil være viktig på veien inn i yrkeslivet. Midtnorsk Filmsenter ser naturligvis en gevinst i samarbeidet. Daglig leder Solvor Amdal uttrykte i et intervju i Adresseavisen denne uka håp om at de gjennom mentorordningen skal knytte til seg ressursene som finnes blant studentene, og gjøre Trondheim til en enda mer attraktiv filmby.

Ny spillefilm i 2016?

Oppmerksomheten rundt Utburd har også gitt utslag på søkningen til filmstudiene ved NTNU. 40 søkere til masterutdanningen i høst er en solid økning. 14 kom inn på studiet og er allerede i gang med et nytt prosjekt. Amanuensis ved Instituttet, Johan Magnus Elvemo, sier til Adressa at han håper en ny spillefilm er på plass våren 2016. Jeg inviterer herved meg selv til premieren!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Elin Harboe Albertsen sier:

    GRATULERER! Veldig inspirerende å høre om den formidable innsatsen dere har gjort med å lage spillefilm på 2 år nesten uten budsjett. Utburd må jeg få sett!

Toppen