Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU-våren kom med Blackboard

Av 17/03/2017 i Utdanning

Jeg utfordrer alle ansatte i denne videoen til å bruke litt tid for å se hva dette er.

Vi har åpnet flere øvingsrom hvor man kan utforske og lære om det nye systemet. Der finner man opplæring i form av både wikis og videoer.

Eksempler fra opplæringsvideoer finner du her: 

Spilleliste for opplæringsvideoer på YouTube (norsk). 

Spilleliste for opplæringsvideoer på YouTube (engelsk).

Nå er det mulig å gjøre seg bedre kjent med læringsverktøyet som ikke bare skal prege undervisningen ved NTNU i kommende år, men gi et løft til vår felles digitale kompetanse. Hensikten er å øke studentens læringsutbytte i alle emner og gi våre faglærere økt digital kompetanse.  I øvingsrommet kan dere gå inn i kurset ”BB1001” som gir gode tips om emnedesign.

Våroppryddingen og forberedelser

Noe av det viktigste du kan gjøre nå er å laste ned innhold fra Fronter og itslearning som du ønsker å ta med deg til Blackboard. Dette må gjøres før 15.juli, for etter det stenges tilgangen og ting som ikke er lastet ned blir utilgjengelig.

Du finner guider som tar for seg både nedlasting av innhold fra systemene som avvikles og hvordan du laster det inn i Blackboard. Dette kan du gjøre allerede nå og se på det som en god mulighet til å rydde opp i eget materiell.

Hjelp og støtte

NTNUs læringsstøttesenter er sentral i hjelp og støtte. De har  sammen med prosjektet ansatt en ressurspool av læringsassistenter som vil være behjelpelig. Læringsassistentene kan bistå med alt fra fakultetsspesifikke arbeidsstuer og kurs til hjelp ved emneflytting for å gjøre overgangen til Blackboard så god som mulig.

De 29 utvalgte startet sist helg sin Blackboardopplæring gjennom et intensivt todagerskurs.  I løpet av mars får de en grundig opplæring i Blackboard og andre IT-verktøy, slik at de raskt vil være operative og tilgjengelige for å bistå fakultetene, institutter og de ansatte i de endringene som må gjøres. Det var stor søkning til jobbene. Det er meget motiverte studenter som nå står klar til selv å være gode lærere. Bruk dem.

I tillegg er det lurt å spørre Orakeltjenesten.

Her kan lese mer om Blackbord på Innsida.

Her kan du få oppdateringer om Blackbord på Facebook.

Blackboard fra pilot til høstens e-læringssystem

De to første pilotene med ulike emner er nå gjennomført. Konstruktive tilbakemeldinger fra deltagere blir tatt på alvor og gir resultater. To av de tingene som ble hyppigst nevnt i negative ordelag var språket og brukeropplevelsen. Med god hjelp fra fagmiljøet på Gjøvik har prosjektet fått laget en ny språkpakke som installeres i nær fremtid. Brukeropplevelsen er ikke så god som den burde være og vi arbeider med å kartlegge dette. Her ber vi om litt tålmodighet før alt er falt på plass.

I dag har 9 622 ansatte i forskjellige læringsroller tilgang til systemet. Vi har etablert 118 ulike øvingsrom eller «sandkasser». Disse er laget for instituttene der faglærere kan drive egenopplæring før de virkelige emnerommene blir gjort tilgjengelig 1.mai. I dag har mer enn 15 000 studenter Blackboard-brukere. Til høsten blir det 40 000. Det er et stort endringsprosjekt med en liten, men effektiv prosjektorganisasjon. Prosjektet og alle pilotene har gjort og gjør en formidabel jobb for at dette skal bli vellykket.

Mitt ønske nå er at alle bruker litt tid til å forberede seg til det store skiftet og høstens oppstart.

 

Stikkord: , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Ole Jensen sier:

    Jeg har jobbet mye med Blackboard i tidligere jobber i utdanningssektoren i Danmark. Det er et fantastisk verktøy, og et ideelt valg NTNU har gjort her. Jeg ønsker å holde tritt med utviklingen.

Toppen