Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Utdanningskvalitet settes i system

Av 08/02/2017 i Utdanning

Studentenes læring settes i sentrum i NOKUTS nye forskrift. Foto: Program for lærerutdanning/NTNU

Kvalitetsmeldingen har jeg allerede blogget om. I går fastsatte NOKUT ny forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning. Det er en forskrift med ambisjoner som henger godt sammen med stortingsmeldingen.

De viktigste fokusområdene i forskriften er:

  • Studentenes læring settes i sentrum
  • Tydeligere krav til faglig ledelse og ansvar for kvalitetsutvikling av studietilbud
  • Mer oppmerksomhet på arbeids- og samfunnslivsrelevans
  • Tydeligere krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Ledelse

Som institusjonsleder ser jeg at dette vil kreve mye større grad av lederfokus på utdanning på alle nivå i organisasjonen; institusjonsnivå, fakultetsnivå og instituttnivå. Studieprogramledelse blir enda viktigere enn tidligere. Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet.

Lederutfordringene ligger i å koble forskning og utdanning tydeligere sammen. Man må vise til fagmiljø med riktig kompetanse som er stabil over tid. De som underviser må ha relevant utdanningsfaglig bakgrunn.

Internasjonalisering

Alle studieprogram som gir en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling, som skal være faglig relevant. Undervisning, lærings- og vurderingsformene skal legge til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

To år

NOKUT gir oss tid ut 2018 for å få på plass alle krav.. Det er mye som må settes i system og utvikles. Det blir to spennende år for norsk utdanningssektor.

Fem år

Innen fem år vil vi se en styrket utdanningsledelse med tydeligere studieprogramledelse. Mer opplæring i utdanningsfaglig kompetanse, og merittering av de beste. Nasjonale konkurransearenaer som kobler utdanning og forskning, med hensikt å utvikle undervisningen inn alle fagområder. Tettere kobling til arbeids- og samfunnslivsrelevans.  Mer varierte undervisningsformer. Studentene må være beredt på større egeninnsats med aktive læringsformer. Mer fleksible undervisningslokaler. Økt digital kompetanse hos lærere og studenter.

 

Stikkord: , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Nina sier:

    Det er en spennende forskrift, som jeg tror mange studenter vil ha store fordeler av – krav til koblingen mellom studier og samfunnsliv ser jeg som særlig viktig. De fleste studenter skal ut og søke jobb på det alminnelige arbeidsmarked, og blir ikke forskere, og da er det særs viktig at de har gode og relevante kompetanser.

Toppen