Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stjerner i auditoriet – stjerner i øynene

Fra pressekonferansen med lansering av Starmus til Trondheim i 2017. F.v. nobelprisvinnerne May-Brit Moser og Edvard Moser, fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Rita Ottervik, rektor Gunnar Bovim og festivalens grunnlegger, Garik Israelian.

Fra pressekonferansen med lansering av Starmus til Trondheim i 2017. F.v. nobelprisvinnerne May-Brit Moser og Edvard Moser, fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Rita Ottervik, rektor Gunnar Bovim og festivalens grunnlegger, Garik Israelian.

Verdens største og mest ambisiøse vitenskaps- og musikkfestival kommer til Trondheim og NTNU.

I juni 2017 skal vi være stolt vertskap for en lang rekke nobelprisvinnere, sammen med andre forskere og musikere i verdensklasse.

Stephen Hawking kommer

Noen av vitenskapsfolkene som kommer er verdensstjerner i sitt fag, men neppe kjent i allmennheten. Men også i forskningens verden finnes det noen med en slik unik evne til å formidle, at mennesker over hele verden lytter: Stephen Hawking, som aldri tidligere har gjestet Norge, er en av foredragsholderne som allerede har sagt ja til å komme til Trondheim, NTNU og Starmus neste år.

Vi snakker ofte om å «sette Trondheim på verdenskartet». Nobelprisene til May-Britt Moser og Edvard Moser klarte det. Nettopp de to har utgjort den kanskje aller mest entusiastiske heiagjengen for å få Starmus-festivalen til Trondheim.

«Jeg fikk stjerner i øynene», sa Edvard da han fortalte meg om festivalen som han og May-Britt deltok på som foredragsholdere, tidligere i år. Hans attest til festivalen er at den engasjerer og vekker vitebegjæret i oss alle, ikke minst hos barn og ungdom.

Forskningsformidling

For det er forskning og særlig forskningsformidling det handler om. Når festivalen etter hvert vil lansere hvilke verdensstjerner i musikk som vil holde konserter i Trondheim under festivalen, vil det sikkert vekke minst like stor oppmerksomhet som stjernegalleriet av vitenskapsfolk. Men dette er likevel bare rammen om det det handler om: Formidling av forskning.

Temaet for neste års festival favner bredt; opprinnelse og evolusjon, samfunn og globale spørsmål. Møtet mellom musikk og vitenskap – det er kjernen i Starmus, slik vi også dyrker det møtet på NTNU.

Starmus er stort. Hvor stort vil vi kanskje ikke helt begripe før vi er midt oppe i det. Noen tyr som vanlig til idrettsmetaforer for å sette det i perspektiv; og sammenligner det med å bli tildelt internasjonale arrangement på linje med OL.

Har vi råd?

Så vil noen sikkert spørre om dette er en rett prioritering av NTNU. Har vi råd?

Det har vi tenkt grundig gjennom, og kommet fram til at svaret er entydig ja. For det første; vi er ikke alene om å arrangere Starmus. Vi gjør det i et tett og forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Regningen skal også deles på mange. Det aller meste skal betales av andre enn NTNU. Reitangruppen, SalMar, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Hydro og Koteng har gjort det mulig å gjennomføre Starmus i Trondheim, ved å stille opp som samarbeidspartnere.

Jeg er overbevist om at de ressursene vi investerer i denne festivalen, 3 millioner kroner, vil gi mangedobbelt utbytte på vår omdømmekonto, men først og fremst i form av kvalitet og nye nettverk. Å hente denne festivalen til NTNU og Trondheim er et viktig skritt på vei i vår langsiktige internasjonaliseringsstrategi.

Stjerner i øynene

Selv om vi aldri kan være sikre på slike mekanismer, skal vi ikke se bort fra at en så stor oppmerksomhet rundt Trondheim og NTNU vil gi et betydelig løft på den viktige «kjennskaps»-dimensjonen som også er med når vi vurderes opp mot andre universiteter, blant annet gjennom internasjonale rangeringer.

Men først og fremst er dette en viktig og verdifull feiring av forskningen og formidlingen, to av universitetets kjerneoppgaver. Det er det vi jobber for – å se de stjernene; ikke bare de på scenen og i auditoriet, men i øynene til de som deltar.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen