Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Et bra budsjett for omstilling, men vi forventer en sterkere grønn profil

Gunnar Bovim utfordret til en grønnere profil da regjeringen ved Tord Lien presenterte statsbudsjettet på NTNU.

Gunnar Bovim utfordret til en grønnere profil da regjeringen ved Tord Lien presenterte statsbudsjettet på NTNU.

NTNUs førsteinntrykk av statsbudsjettet, er at samlet sett er dette et godt budsjett for norsk forskning og høyere utdanning. Dette vil hjelpe landet til en bedre kunnskapsbase for omstilling og fokuserer særlig på teknologi hvor NTNU kan bidra med mye.

Savner sterkere grønn profil

NTNU har som andre hatt store forventninger til en tydelig grønn profil på dette statsbudsjettet, som et helt nødvendig skritt på veien til et mer klimavennlig samfunn.

Vi registrerer en del gode tiltak; som forskning på mer miljøvennlig teknologi for transportsektoren og en bærekraftig utnyttelse av havrommet. Dette er bra. Det er også bra at det kommer et satsing på petroleumsteknologi som kan bidra til at den blir mer klimavennlig, trygg og effektiv. NTNU har allerede en rekke forskningsprosjekter på høyt nivå innen alle disse områdene, og vi er klar til å øke den satsingen betydelig.

Vi ser likevel et behov for en kraftig opptrapping for en bærekraftig samfunnsutvikling i tida som kommer og er spent på hva som blir utfallet etter Stortingets behandling av budsjettet.

Følger opp ambisjonene

Regjeringen følger opp ambisjonene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning med en bevilgning på 555 millioner kroner for 2017 og en realvekst innen forskning totalt sett på 3,1 prosent. Det er bra at de legger til rette for at også arbeidslivet kan øke sin forskningsinnsats.

Vi er fornøyd med regjeringens sterke fokus på internasjonalisering, som kommer til uttrykk gjennom at EU-forskningen stimuleres med en økning på 100 millioner.

Det er bra at regjeringen viderefører gjennomføringen av lærerløftet i høyere utdanning med en bevilgning på 150 millioner til lærerutdanning.

Bedre studentøkonomi

Vi er glad for at regjeringen vil fortsette å bedre studentenes økonomi gjennom 2200 nye studentboliger og en fortsatt opptrapping til 11 måneders studiestøtte. NTNU vil ha heltidsstudenter, og dette er et godt skritt på veien.

Bra retning på nytt finansieringssystem

NTNU får en bevilgning på 6,1 milliarder i 2017. Det gir så langt vi leser budsjettet nå, en realvekst på 0,6 prosent, som er omtrent som forventet.

Det nye finansieringssystemet stimulerer kvalitet, internasjonalisering og større gjennomstrømming av studenter. Sånn sett er vi fornøyd med retning og profil.

Vi kunne håpet på en større bevilgning for NTNU, men grovt sett er vi tilfreds med dette budsjettet i en krevende tid for landet. Nå skal vi bruke dagen til å gå dypere inn i tallene og se hva dette betyr i større detalj.

20 millioner til planlegging av campus

NTNU skal i gang med å bygge en campus som også skal bli en modell for framtidige offentlige utbygginger i Norge. Det er bra at vi får en del planleggingsmidler i kommende budsjett og med en bevilgning på 20 millioner skal vi klare å fortsette det arbeidet som alt er i gang.

 

Stikkord: ,

Stengt for kommentar.

Toppen