Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tilbakemelding og tilfredshet

Av 09/09/2016 i Studenter, Utdanning
Medstudentvurdering gjør studentene bedre i stand til å ta ansvar for egen læring.

Medstudentvurdering gjør studentene bedre i stand til å ta ansvar for egen læring. (Foto: Thinkstock.)

Onsdag arrangerer NOKUT og NTNU frokostseminar på Dokkhuset. Bakgrunnen er paradokset som kommer til syne i Studiebarometeret: NTNU-studenter er lite tilfredse med mengden av tilbakemelding i løpet av studiet, samtidig som de oppgir høy grad av tilfredshet med den overordnede kvaliteten i studieprogrammet.

Hvorfor påvirker ikke misnøyen med tilbakemelding deres generelle opplevelse av studiekvalitet i større grad?

Høgskolene bedre enn universitetene

NOKUT tror dette kan henge sammen med at studentene har lave forventninger til oppfølging og tilbakemelding på universitetet, og kanskje er studenter ikke bevisste på betydningen tilbakemeldinger kan ha på læring. NOKUT peker også på at studentene på teknologistudier på tidligere HIST er gjennomgående mer tilfreds med bruk av tilbakemeldinger enn på siv.ing-studier på gamle NTNU.

Her er det åpenbart noe å lære og vi må dra nytte av fusjonen og våre sammenslåtte krefter til å videreutvikle bruken av studentaktive læringsformer og tilbakemelding (vurdering). Målet er å styrke studentens læring i hele bredden av NTNUs studieprogrammer.

NTNU-rapport om vurdering

Alternative vurderingsformer er én av satsningene i NTNU Toppundervisning og i juni leverte en arbeidsgruppe rapporten «Gode vurderingsformer ved NTNU – veien videre». Den beskriver dagens vurderingspraksis og identifiserer utviklingsbehov og tiltak.

Rapporten vektlegger at «vurdering må forstås som en integrert del av emne- og programdesign og at formativ vurdering med fordel kan anvendes i større grad underveis i studentenes læringsprosess».

Medstudentevaluering

NTNU-rapporten peker også på at å det å involvere studentene i vurderingsarbeidet hjelper dem å forstå de akademiske standardene som gjelder og gir dem trening i å sette ord på kunnskapene:

Både medstudentvurdering og selvvurdering er effektive metoder for å gjøre studentene bedre i stand til å ta ansvar for egen læring og til å forstå hva som kreves i emnene. Ikke minst vil samarbeid mellom faglærer og studentene om den formative vurderingen ofte øke studentenes motivasjon for innsats.

Professor i biologi ved NTNU, Jonathan Wright, har hatt gode erfaringer med bruk av medstudentevaluering og argumenterte nylig på et seminar på NT-fakultetet for at:

Peer assessment can provide substantial benefits for both the teacher and the student. It allows a more effective use of the teacher’s time and effort, whilst also broadening and deepening the student’s learning experience.

Digital støtte gir muligheter

Det ligger også nye muligheter i bruk av digitale ressurser som kan støtte ulike vurderingsformer. Det blir spennende å utforske mulighetene i vårt nye læringssystem Blackboard som tas i bruk fra høsten 2017. Mange har allerede i høst meldt seg på å gjennomføre forberedende pilotprosjekter.

Digitale eller ikke – mulighetene er mange! Les for eksempel Arild Raaheims bok «Eksamensrevolusjonen» (2016). Det er også mye å lære fra de mange innovative utdanningsprosjektene på NTNU.

Den 29. september holder vi et seminar på Moholt der de innovative utdanningsprosjektene i 2015-16 deler sine erfaringer. Alle er velkomne!

Viktig årlig arbeid

Nå er det snart tid for det viktige årlige arbeidet med emne- og studieplaner. Det handler om å sikre god sammenheng mellom læringsmål, undervisningsformer, studentaktiviteter, underveis- og sluttvurdering i emner og studieprogram.

Jeg oppfordrer alle faglærere til å tenke litt ekstra på hvordan de selv og sammen med kollegaer kan utvikle bruken av vurdering og tilbakemelding til å engasjere studenten i egen læring!

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen