Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Studieprogramledelse – en øvelse for viderekomne

Studieprogramledelse – en øvelse for viderekomne

I dag har jeg hatt gleden av å åpne første samling i NTNUs lederutviklingsprogram for studieprogramledere. Dette er andre gang NTNU gjennomfører dette programmet.

34 studieprogramledere fra hele NTNU skal nå møtes over tre samlinger for å utvikle seg i sin rolle som studieprogramleder.

Målet med programmet er å bidra i å utvikle en felles, omforent basis for god studieprogramledelse på NTNU. Det skal gi deltakerne kunnskap om ledelse generelt og studieprogramledelse spesielt.

Det er så langt gjort lite forskning på dette feltet. Et første skritt i å utvikle kunnskapsbasen er en ny rapport fra NIFU: Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning  (Arbeidsnotat 2016:10). Notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant de som innehar rollen som leder av studieprogram ved norske universiteter og høgskoler, og er den første i sitt slag i Norge.

Spørreundersøkelsen er en del av Forskningsrådsprosjektet «Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances». Notatet presenterer de første funnene fra spørreundersøkelsen, mens utdypende analyser vil komme senere i form av vitenskapelige artikler.

Notatet bekrefter en del ting vi allerede vet om rollen fra våre erfaringer her på NTNU. Det blir interessant å se resultater fra artiklene som skal komme. Disse, kombinert med innspill fra våre egne studieprogramledere, vil vi bygge videre på for å utvikle rollen på NTNU.

På s. 15 i rapporten skriver forfatterne at: «Summen av dette understreker at rollen som leder av studieprogram kanskje er noe av det mest komplekse og utfordrende man finner i høyere utdanning». Med dette som bakteppe var det derfor ekstra flott å møte så mange engasjerte studieprogramledere i dag!

Selv om mange opplever utfordringer i rollen, uttrykkes glede over å få være en faglig pådriver, å skape gode prosesser, samarbeid med kollegaer og god kontakt med studenter og næringsliv.

Dere som er studieprogramledere er svært viktige for våre studenter, for NTNU og for samfunnet. NTNU trenger engasjerte og utviklingsorienterte studieprogramledere for å kunne tilby studieprogram som gir våre studenter kunnskap til å utvikle en bedre verden.

Jeg ønsker deltakerne lykke til med lederutviklingsprogrammet, og i å ta bruk kunnskapen i hverdagen slik at våre studieprogram blir enda bedre!

studieprogramledelse

Stikkord: , ,

Stengt for kommentar.

Toppen