Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Reis ut!

To glade studenter som nettopp er ferdig med siste eksamen.  Foto: Vemund Mørk, University of Cape Town.

De kommende to ukene skal jeg være på reise.

Første stopp er Brasil, der en stor norsk delegasjon ledet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, besøker myndigheter, universiteter og forskningsinstitusjoner i Brasilia, Sao Paulo og Rio.

NTNU har til sammen ti deltakere med på turen, hovedsakelig fra satsingsområdene Energi og Havrom. Hensikten med turen er å styrke samarbeidet mellom Norge og Brasil, både innen høyere utdanning og på regjeringsnivå.

Mangeårig samarbeid i Brasil

NTNU har et mangeårig samarbeid med universiteter og forskningsinstitusjoner i Brasil, særlig på vannkraft og petroleum.

I løpet av turen blir det holdt en rekke fagseminarer der våre folk bidrar. Tema er blant annet bærekraftig energi for fremtiden, nye anvendelser for olje- og gassteknologien, klima- og regnskogsproblematikk, biodiversitet og næringslivssamarbeid.

Viktige ambassadører

Fagseminarer og offisielle møter er viktige. Men når jeg snakker med de kollegene som skal være med, legger de like stor vekt på muligheten til å pleie og videreutvikle nettverket sitt. Nettverk er også stikkordet når vi i alle byene vi besøker, arrangerer et nettverksmøte med NTNU-alumner og andre. De er viktige ambassadører for oss inn i sine nettverk.

Også på neste stopp, Berkeley i California, er det faglige programmet spennende. Høyprofilerte forelesere fra noen av verdens mest anerkjente universiteter skal snakke om hvordan vi kan styrke kvalitet i utdanning og forskning, samspill mellom universitet og næringsliv, universitetsledelse og rangeringer.

Likevel, i omtalen av programmet er det første som trekkes fram, nettopp «develop your network».

Nettverk for livet

Gode, internasjonale nettverk er en av våre viktigste ressurser. Det er en av grunnene til at jeg bruker alle anledninger jeg har, til å oppfordre studentene våre til å reise ut.

Etter fusjonen går denne oppfordringen særlig til miljøene ved de tidligere høyskolene; til studentene men særlig til de som jobber der: Legg til rette for at det går an å ta et år, eller i det minste et semester, i utlandet.

NTNU er landets mest internasjonale universitet. Ingen har flere internasjonale studenter, ingen har flere egne studenter som reiser ut. Om dere får det til, gir det en kjempemulighet til å bli en del av et internasjonalt miljø og høste verdifull, internasjonal erfaring. Og framfor alt: Dere får muligheten til å bygge et nettverk dere vil ha nytte og glede av ut hele yrkeskarrieren.

Ikke la den sjansen glippe!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen